Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Zniesławienie i znieważenie

Skutki znieważenia 

Nie każdy z nas wie, że obrażanie drugiej osoby lub jej pomawianie o zachowania, których nie popełniła stanowi przestępstwo. Nie wchodzi tu zatem w grę wyłącznie odpowiedzialności cywilnoprawna, ale także odpowiedzialności karnoprawna.

Znamiona przestępstwa znieważenia 

Znamiona przestępstwa znieważenia reguluje art. 212 kodeksu karnego. Tego czynu zabronionego tego można dopuścić się względem osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także instytucji. Przestępstwo to polega na tym, iż rozpowszechniamy nieprawdziwe fakty na temat ww. podmiotów, które mogą je poniżyć w oczach opinii publicznej (społecznej), spowodować utratę zaufania do tych potrzebnych do prowadzenia określonej działalności lub wykonywania określonego zawodu.  Dla przykładu można podać sytuację sprzedawcy, który zostaje pomówiony o to, że sprzedaje wadliwe towary.

Typ kwalifikowany przestępstwa 

Typem kwalifikowanym tego czynu zabronionego  jest sytuacja gdy pomówienie następuje za pomocą środków masowego przekazu (np. radia czy też telewizji). Sprawca nie odpowiada natomiast za popełnienie ww. czynu zabronionego jeżeli rozpowszechniane informację są prawdziwe, z tym zastrzeżeniem że to on musi udowodnić, że tak naprawdę jest.

Znieważenie, a zniesławienie

Należy odróżnić znieważenie od przestępstwa zniesławienia, a często z nim mylony jest czyn zabroniony zwany znieważeniem. O ile w przypadku pomówienia decydującym jest treść zarzutu, w przypadku ww. zachowania karanego decydująca jest forma znieważenia. Znieważenie polega na użyciu względem pokrzywdzonego słów powszechnie uznanych za obelżywe. W przypadku jednak gdy pokrzywdzony wywołał zniewagę swoim wyzywającym zachowaniem Sąd może odstąpić od wymierzenia kary. To samo dotyczy gdy pokrzywdzony w odwecie również znieważył sprawcę lub dopuścił się naruszenia jego nietykalności cielesnej.

Uprawnienia przysługujące pokrzywdzonemu

Zarówno w sprawie o znieważenie jak i pomówienie pokrzywdzony może dochodzić zadośćuczynienia w procesie adhezyjnym w sprawie karnej jak i w postępowaniu cywilnym. W przypadku znieważenia bardzo często pokrzywdzony doznaje szkody, której naprawienia może również domagać się przed Sądem. Sprawy o zniesławienie oraz pomówienie są ścigane z oskarżenia prywatnego, dlatego pokrzywdzony musi sam sporządzić akt oskarżenia i skierować go do sądu. Policja ma jednak obowiązek zabezpieczenia na jego żądanie zabezpieczyć dowody w sprawie. Ze względu na emocjonalny charakter tych postępowań wskazane jest aby, strona posiadała zastępcę procesowego, którym może być adwokat lub radca prawny (z ich upoważnienia występować mogą również aplikanci- prawnicy przygotowujący się do wykonywania prawniczego zawodu korporacyjnego). Zapraszam do moich Kancelarii w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie gdzie chętnie udzielę wyczerpujących informacji na tematy z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus