Jeżeli potrzebny Ci radca prawny / adwokat Jarosław to miasto, gdzie pracuję

Tylko radca prawny lub adwokat może zabezpieczyć Twoje interesy.

Kancelaria Radcy Prawnego w Jarosławiu, zapewnia pomoc profesjonalnego prawnika.

Tel. 724-046-783 lub 726-066-462

Kancelaria Radcy Prawnego w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 3a 

(Dom Towarowy Globus, III piętro, wejście od tyłu)

Nasz zespół radców prawnych

w Jarosławiu 

Joanna Orłowska- Pączek

radca prawny - Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Pełni funkcję pełnomocnika przed Sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, administracyjnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także upadłościowych

Arkadiusz Orłowski

radca prawny- Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Zajmuje się reprezentacją Klientów przed Sądami w sprawach gospodarczych, rejestrowych oraz upadłościowych. Zawsze stara się znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie problemu z punktu widzenia Klienta.

Piotr Czyżyński

radca prawny- Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Pełni funkcję obrońcy w postępowaniach karnych, a także pełnomocnika w sprawach za zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Radca prawny/ adwokat Jarosław

Wykonujemy zawód radcy prawnego. Jeżeli szukasz radcy prawnego / radczyni prawnej lub adwokata/ adwokat Jarosław to miejsce, gdzie możesz znaleźć kilkanaście Kancelarii adwokackich i radcowskich.  Każda z nich gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Pamiętaj, że zawsze korzystaj z usług wyłącznie członków Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej. 

Na rynku funkcjonują także podmioty, które świadczą usługi prawne, które nie posiadają żadnych kwalifikacji. Jeżeli szukasz pomocy prawnej w Jarosławiu wybierz dowolnego adwokata lub radcę prawnego, a wystrzegaj się różnego rodzaju firm, które takich`uprawnień nie posiadają. Możesz też oczywiście skorzystać z usług naszej Kancelarii, ale wybór pełnomocnika należy do Ciebie. 

Prawnik rozwodowy

W naszej praktyce prowadzi wiele spraw rozwodowych, dlatego też można stwierdzić, że jesteśmy prawnikami rozwodowymi. W sprawcach rozwodowych reprezentujemy Klientów przed Sądem i drugą stroną sporu załatwiając wszystkie formalności od A do Z.

Zakres usług

Reprezentacja w Sądzie 

Chcesz, aby pełnomocnik załatwił wszystkie formalności i reprezentował Cię na rozprawie? Pomoc prawna udzielana kompleksowo na podstawie udzielonego upoważnienia gwarantuje najwyższy zakres ochrony Twoich interesów, zwłaszcza w sprawach Sądowych. 

Sporządzenie pism

Sporządzimy dla Ciebie pozew, wniosek lub inne pismo wymagane w toku prowadzonego procesu lub sporu pozasądowego. Pamiętaj jednak, że najlepszym rozwiązaniem będzie kiedy to my jako radcy prawni będziemy działać w Twoim imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

Porada prawna 

Najczęściej pomoc prawna prawna zaczyna się właśnie od porady prawnej. Przeanalizujemy Twoją sprawę i podpowiemy jakie kroki należy podjąć, w celu rozwiązania problemu. Jeżeli będzie konieczne wszczęcie postępowania Sądowego udzielimy informacji na temat jego kosztów. 

Sprawy o rozwód

Reprezentujemy strony w postępowaniach o rozwód zarówno z orzekaniem jak bez orzekania o winie. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty, kierujemy pisma do Sądu, a potem uczestniczymy w rozprawie jako pełnomocnicy strony. W sprawach rozwodowych stawiamy na zaufanie i dobro wspólnych dzieci małżonków. 

Sprawy spadkowe

Reprezentujemy Klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadu, a także zachowek. Ustalamy krąg spadkobierców, uzyskujemy potrzebne akty  stanu cywilnego oraz informację na temat adresu zamieszkania spadkobierców. 

Obsługa rozpraw zdalnych w Jarosławiu

Mieszkasz daleko Sądu lub za granicą? Możesz wziąć udział w rozprawie zdalnej korzystając ze swojego komputera lub telefonu albo uczestniczyć w rozprawie w naszej kancelarii. Pracownik Kancelarii połączy się wówczas z Sądem za pośrednictwem wideokonferencji. Towarzyszyć Ci będzie także radca prawny. 

Sprawy upadłościowe 

Prowadzimy postępowania zarówno, w zakresie ogłoszenia upadłości przez Konsumentów jak i przedsiębiorców. Na  podstawie upoważnienia sporządzimy i wyślemy wniosek o upadłość do Sądu za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Pomożemy również przygotować wszystkie niezbędne dokumenty oraz zapewnimy wsparcie na każdym etapie prowadzenia procesu

Sprawy o zapłatę

Kontrahent zwleka z zapłatą za fakturę? Może warto skierować sprawę na drogę postępowania Sądowego. W pierwszej kolejności wyślemy wezwanie do zapłaty, a jeżeli to nie pomoże skierujemy sprawę do Sądu, w celu uzyskania tytułu wykonawczego umożliwiającego wszczęcie egzekucji

Sprawy o zasiedzenie 

Posiadasz nieruchomość już od 30 lat, ale nadal nie jesteś jej prawnym właścicielem? Istnieje możliwość nabycia nieruchomości poprzez zasiedzenie lub nieuwłaszczenie. Przeprowadziwszy już dziesiątki  spraw o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości, dlatego wiemy na co warto zwrócić szczególną uwagę

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej 

Obiekty budowlane starsze niż 20 lat, w tym domy jednorodzinne podlegają uproszonej legalizacji bez konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej oraz spełnienia wymogu zgodności budynku z przepisami techniczno-budowlanymi oraz dokumentami planistycznymi. Przygotujemy wszystkie potrzebne dokumenty i będziemy Cię reprezentować w postępowaniu.

Obrona w sprawach karnych

Funkcje obrońcy w sprawcach karnym mogą pełnić wyłączeni adwokaci i radcy prawni. jeżeli prowadzone jest przeciwko Tobie postępowanie karne warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy obrońcy. Po przejrzeniu akt postępowania karnego obrońca podejmie odpowiednie kroki, aby chronić Twoje interesy. 


W tym miejscu znajduje się nasza Kancelaria w Jarosławiu 

Jak dojechać?

Kancelaria znajduje się w Jarosławiu, przy ul. Jana Pawła II 3a, na III pietrze domu towarowego "Globus". Do Kancelarii prowadzi osobne wejście z tytułu budynku. 

Przykładowe sprawy, którymi się zajmujemy?

 1. sprawy o rozwód,
 2. sprawy o podział majątku wspólnego byłych małżonków po rozwodzie,
 3. sprawy o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 4. sprawy o alimenty na rzecz dzieci, rodziców, byłego małżonka,
 5. sprawy o ustalenie sposobu wykonywania kontaktów z małoletnim dzieckiem, które zamieszkuje u drugiego rodzica, sprawy o zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie, częściowe przywrócenie władzy rodzicielskiej na małoletnim dzieckiem,
 6. sprawy o przysposobienie,
 7. sprawy o zapłatę zaległego wygrodzenia za pracę, uznanie za nieuzasadnione wypowiedzenia stosunku pracy za wypowiedzeniem, lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia oraz o odszkodowanie z tego tytułu, a także ustalenia istnienia stosunku pracy,
 8. sprawy o ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite oraz ustanowienie kuratora lub opiekuna,
 9. sprawy o wyrażenie przez Sąd zgody na dokonanie przez rodzica posiadającego władzę rodzicielską lub opiekuna labo kuratora czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka lub pupila,
 10. sprawy o wydanie zarządzeń dotyczących wykonywani władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 11. sprawy o odszkodowanie, w tym za błędy medyczne, wypadku komunikacyjne, wypadki w pracy,
 12. sprawy o emeryturę i rentę, w tym emeryturę, z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze,
 13. sprawy egzekucyjne zarówno prowadzone w trybie kodeksu postępowania egzekucyjnego, jak i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
 14. sprawy spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, ogłoszenie testamentu, sprawy o zachowek i sprawy o dział spadku,
 15. sprawy o upadłość zarówno przedsiębiorcy jak i osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)
 16. sprawy karne i wykroczenie,
 17. sprawy administracyjne, w tym sprawy z zakresu ustalenia prawa do świadczeń socjalnych,
 18. sprawy o zapłatę.

Sprawdź szczegóły

Konsumenci

Kancelaria Świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych nieprowadzących widzialności gospodarczej lub zawodowej.

Przedsiębiorcy

Kancelaria prowadzi stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorców, w tym obsługuje firmy w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego.

Dlaczego Jarosław? 

Jarosław to piękne miasto z bogatą historią, której ślady widać w zachowanej architekturze. W tym mieście również prowadzę swoją praktykę. W Jarosławiu swoje Kancelarię prowadzi wielu adwokatów i radców prawnych, którzy świadczą świadczą usługi w ramach Kancelarii adwokackich oraz Kancelarii radców prawnych. Możesz wybrać, któremu Prawnikowi powierzysz swoje sprawy. Jeżeli chcesz skorzystać z moich usług, czyli pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego zadzwoń. Postaramy się wspólnie rozwiązać Twoje problemy prawne znajdując najkorzystniejsze rozwiązanie. Moja Kancelaria mieści się niedaleko Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w Domu Towarowym "Globus".

O Jarosławiu

Jarosław to jedno z najstarszych miast w Polsce, a nawet na świecie. Początki osadnictwa ludzkiego na terenie miasta Jarosław sięgają epoki kamienia gładzonego bezpośrednio poprzedzającego epokę brązu. W czasach gdy na ziemiach polskich panowali królowie z dynastii Piastów tereny dzisiejszego powiatu jarosławskiego  zamieszkiwała plemię Lędzian.  Według tradycyjnych przekazów, w których część znajduje potwierdzenie w źródłach historycznych gród Jarosław założył książę kijowski Jarosław I Mądry. W piętnastym wieku Jarosław był prężnie rozwijającym się miastem kupieckim, a na początku XVI wieku otrzymał nawet prawo składu. Po II Wojnie światowej Jarosław rozwinął się pod względem przemysłowym. W szczególności w mieście powstały Zakłady Przemysłu Cukierniczego praz Dziewiarskiego, a także Zakłady Mięsne. Jarosław jest atrakcyjnym miejscem pod względem gospodarczym, między innymi ze względu na położenie niedaleko granicy z Ukrainą.

Najczęstsze pytania

Ile kosztuje wynajęcie radcy prawnego lub adwokata w Jarosławiu?

Koszt wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego jest w pewnym zakresie ustalony w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości. Rozporządzenia te wprowadzą minimalne stawki za prowadzenie danej sprawy, które mają charakter ryczałtowy. Honorarium za udzielenie porady prawnej, sporządzenia  pisma procesowego lub udział w negocjacjach po stronie Klienta nie jest natomiast w żaden sposób uregulowane.

Ile kosztuje porada prawna w Jarosławiu?

Porada prawna w naszej Kancelarii kosztuje od 150 do 200 zł. 

Ile kosztuje prowadzenie sprawy rozwodowej?

W przypadku, rozwodów z orzekaniem o winie koszt sprawy wynosi 3 600 zł.

Prowadzenie sprawy o rozwód bez orzekania o winie, w przypadku gdy małżonkowie posiadają wspólne, małoletnie dzieci  to koszt 2 500 zł.

Reprezentowanie w sprawie o rozwód bez orzekania o winie małżonków, którzy nie posiadają wspólnych dzieci kosztuje 2 150 zł.

Ceny mogą się nieznacznie różnić, w zależności od okoliczności danego wypadku, skomplikowania sprawy, liczny terminów rozprawy oraz niezbędnego nakładu pracy. Koszt prowadzenia danej sprawy jest zawsze ustalany w sposób indywidualny jednak podane kwoty umożliwiają zapoznanie się z przybliżonymi stawkami wynagrodzenia naszych radców prawnych.

W jaki sposób można rozpocząć współpracę?

W celu uzyskania porady prawnej najlepiej zadzwonić i umówić się na dogodny termom. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na powierzenie nam sprawy otrzyma informację na temat kosztów jej prowadzenia oraz będzie musiał podpisać pełnomocnictwo procesowe

PO KONTAKCIE TELEFONICZNYM DOWIESZ SIĘ:

JAKIE SĄ RÓŻNICE POMIĘDZY ZAWODEM ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO?

JAKIE SĄ KOSZTY PROWADZENIA SPRAWY?

ILE BĘDZIESZ MUSIAŁ CZEKAĆ NA ZAŁATWIENIE SPRAWY?

JAKIE KOSZTY SĄDOWE BĘDZIESZ MUSIAŁ POKRYĆ?

CZY MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH?

W JAKIM SĄDZIE BĘDZIE PROCEDOWANIA TWOJA SPRAWA?

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZWIĄZANIA SPORU W DRODZE MEDIACJI LUB NEGOCJACJI?

JAKICH FORMALNOŚCI MUSISZ DOPEŁNIĆ, ABY POWIERZYĆ SPRAWY PEŁNOMOCNIKOWI?

KIEDY MOŻESZ SPOTKAĆ SIĘ Z PRAWNIKIEM?

JAKIE RYZYKO WIĄŻĘ SIĘ Z POSTĘPOWANIEM SĄDOWYM?

ILE KOSZTUJE POMOC PROFESJONALNEGO PRAWNIKA?

Dane firmy:

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Orłowska-Pączek
adres głównej siedziby:
ul. Jana Pawła II 3a, 37-500 Jarosław
REGON: 363465166
NIP: 6881235739