Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Zgromadzenie wspólników w spółce zoo

Najważniejsze organy spółki

Jednym z organów spółki zoo, który podejmuje najważniejsze edycję o charakterze strategicznym dla rozwoju spółki jest Zgromadzenie Wspólników. W skład ww. zgromadzenia wchodzą wszyscy wspólnicy. W przypadku spółki jednoosobowej kompetencje zgromadzenia wspólników przysługują jedynemu wspólnikowi. Zasadą jest głosowanie na posiedzeniu Zgromadzania Wspólników, jednak za zgodę wszystkich wspólników jest możliwość powzięcia uchwały poza posiedzenie ww. organu w drodze głosowania pisemnego.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników 

Kodeks spółek handlowych wymienia przypadki, w których to właśnie Zgromadzenie Wspólników, a nie Zarząd musi podjąć decyzje. Do czynności takich należą między innymi: zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy czy też zbycie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego. Przepisy wyróżniają zwyczajne zgromadzenie wspólników oraz nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwoływane jest w terminie 6 miesięcy od upływu roku obrotowego (warto pamiętać, że rok obrotowy może, ale nie musi w danym konkretnym roku być tożsamy z rokiem kalendarzowym). Na takim zgromadzenie dokonuje się między innymi udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium. Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników zwoływane jest jeżeli właściwe organy spółki o tym postanowią w przypadku gdy zachodzi taka konieczność, np. gdy jest niezbędna zgoda zgromadzenia wspólników do dokonania pewnej czynności, w szczególności zbycia przedsiębiorstwa. Zgromadzenie Wspólników odbywa się co do zasady w siedzibie spółki. Umowa spółki może również wskazywać inne miejsce jednak nie może ono znajdować się poza terytorium RP. Uchwały na zgromadzeniu wspólników co do zasady zapadają większością głosów. W niektórych przypadkach zachodzi jednak konieczność uzyskania kwalifikowanej większości głosów. Uchwała wspólników może zostać uchylona w trybie powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników. Można również żądać stwierdzenia nieważności takiej uchwały. Ta druga instytucja znajduje zastosowanie gdy uchwała wspólników narusza przepisy prawa.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników 

Wspólnicy w trakcie zgromadzenia wspólników mogą działać osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno adwokat, radca prawny, inny prawnik lub inna osoba. Takim pełnomocnikiem nie może być jednak członek zarządu spółki tj. pisemnej i dołączone do księgi protokołów spółki. Kancelaria Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie oferuje obsługą prawną spółek, a także reprezentację poszczególnych wspólników spółki.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus