Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Zeznania świadków w sprawie cywilnej

Zeznania świadków jako podstawowy środek dowodowy 

Zeznania świadka w sprawach cywilnych bardzo często posiadają kluczową rolę. Co prawda zwykle jest tak, że to dokumentom, zwłaszcza tym urzędowym Sąd przyznaje największy przymiot wiarygodności (dokumenty urzędowe korzystają z domniemania prawdziwości informacji tam zawartych) jednak nie jest to zasadą i zeznania świadków mogą w niektórych sytuacjach stanowić podstawę rozstrzygnięcia sprawy. W niektórych przypadkach jednak nie jest możliwe powołanie dowodu z zeznań świadków, czy przesłuchania stron. Jest tak, w szczególności wtedy, gdy mają oni zostać powołani na okoliczność zawarcia umowy dla której wymaga się formy pisemnej pod tak zwanym rygorem dowodowym.

Obowiązki świadka 

Osoby nieposiadające wykształcenia prawniczego często błędnie uważają, że powołanie określonej osoby na świadka wymaga jej zgody. Świadek wezwany na rozprawę w celu złożenia zeznań bez względu na to czy jest to sprawa cywilna, czy też karna ma obowiązek wykonać treść tego wezwania, a w przeciwnym przypadku musi liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego lub kodeksie postępowania karnego. Świadek może jednak wnosić o odroczenie rozprawy jeżeli jego stawiennictwo w danym terminie jest niemożliwe lub utrudnione. Dla przykładu sytuacja taka wystąpi gdy świadek przebywa za granicą. W tym zakresie rozwiązaniem jest również skorzystanie z instytucji tak zwanej pomocy sądowej. Dla przykładu jeżeli świadek zamieszkuje w Polsce, ale bardzo daleko od Sądu w którym jest rozpoznawana sprawa może zwrócić się do sądu orzekającego o to, aby został on przesłuchany w Sądzie właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania. Rozwiązanie to pozwala uprościć postępowanie i stanowi redukcję niedogodności świadka związanych z obowiązkiem stawiennictwa.

Wiarygodność świadka 

Co do zasady najbardziej wiarygodnymi dla Sądu świadkami są osoby niespokrewnione, niespowinowacone lub w żaden inny sposób niezwiązane ze stronami postępowanie (przyjaźń, konkubinat, stosunek zawodowy, np. stosunek pracy). Każde zeznania są oceniane indywidualnie pod względem wiarygodności, jednak co oczywiste osoby obce zwykle są bardziej przekonujące dla Sądu gdyż nie zależy im na rozstrzygnięciu sprawy w sposób korzystny dla określonej strony procesu lub też uczestnika postępowania prowadzonego w trybie nieprocesowym, (np. sprawa o zasiedzenie). Świadkowie mogą również korzystać z pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów lub radców prawnych.

Spotkanie z prawnikiem 

Więcej informacji oraz porady prawne w sprawach cywilnych dotyczących świadków i ich zeznań możesz uzyskać w Kancelarii w Przeworsku, Rzeszowie oraz Jarosławiu.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus