Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Zbieg emerytury i świadczenia pielęgnacyjnego

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne? 

 Świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznawane jest z tytułu rezygnacji z pracy zarobkowej przez osoby sprawujące osobistą opiekę nad niepełnosprawnymi  dziećmi lub osobami dorosłymi, które są niepełnosprawne. Zasiłek ten przyznawany jest co do zasady rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka. Świadczenie  to ma za zadanie rekompensować i zapewnić podstawowe środki do życia osobą, które poświęciła się opiece nad niepełnosprawnymi osobami. Jednocześnie prawodawca określa również przesłanki negatywne, które uniemożliwiają ustalenia prawa do tego świadczenia. Do tych przesłanek należy uzyskanie przez uprawnionego (np. rodzica) prawa do emerytury lub renty. Ustawa nie reguluje jednak zasad, które znajdują zastosowanie w przypadku zbiegu prawa do emerytury i świadczenia pielęgnacyjnego.

Jaka jest wysokość świadczenia? 

  Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane w kwocie 1 300 zł miesięcznie. Świadczenie  to ma służyć zaspokojeniu podstawowych potrzeb osoby sprawującej osobistą opiekę nad osobą niepełnosprawną. Bardzo często zdarza się, że osoby uprawnione do tego świadczenia posiadają już ustalone prawo do emerytury lub renty. Emerytura lub renta w takim przypadku może być niższa niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Wynika to między innymi z faktu, ze rodzice sprawujący osobistą opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem często nie podejmują pracy zarobkowej z uwagi na obowiązki związane z tą opieką. W takiej sytuacji osoby sprawujące osobista opiekę nad niepełnosprawnymi będą uprawnione wyłącznie do pobierania tego niższego świadczenia (emerytury lub renty zamiast świadczenia pielęgnacyjnego). Sytuację taką należy uznać za niesprawiedliwą społecznie, gdyż w korzystniejszej sytuacji stawia osoby, które ogólne nie pracowały zawodowo. Co prawda ustawa o emeryturach  rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych zawiera regulacje normujące postępowania przy zbiegi świadczeń (wypłacane jest świadczenie wyższe), jednak reguła ta znajduje zastosowanie wyłącznie w zakresie świadczeń przyznawanych na podstawie tej ustawy, więc nie reguluje zbiegu świadczenia pielęgnacyjnego.

Postulaty do ustawy

  Należy uznać, że słusznym postulatem byłoby wprowadzenie do ustawy o świadczeniach rodzinnych regulacji, na podstawie której w przypadku gdy dochody uzyskiwane z pracy zarobkowej, renty lub emerytury będą niższe niż świadczenie pielęgnacyjne osobie sprawującej j osobistą opiekę nad niepełnosprawnym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w kwocie stanowiącej różnice świadczenia pielęgnacyjnego oraz ww. dochodów. takie rozwianie chroniłoby słuszne interesy uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego osób.

Kontakt z Nami 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami z zakresu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej zapraszamy do konsultacji.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus