Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego

Charakter wyroków interpretacyjnych TK

Zagadnienie wyroków interpretacyjnych TK, z zwłaszcza ich skutków w zakresie stosowania prawa stanowi ognisko sporu zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz NSA. W niniejszym artykule omówiona zostanie istota charakteru tzw. wyroków interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądy orzecznictwa na temat skutków jakie wyroki takie wywołują w polskim porządku prawnym.

Kategorie wyroków TK 

Wyroki interpretacyjne stanowią szczególną kategorię wyroków TK. Co do zasady Trybunał Konstytucyjny uchyla przepis którego treść uzna ze niekonstytucyjną. W niektórych jednak przypadkach Trybunał nie orzeka o niegodności samej treści przepisu, a o niezgodności sposoby jego zastosowania z Konstytucją, a więc niezgodności znaczenia nadanego mu przez organ stosujący prawo. W tym zakresie wyróżniamy dwa typu orzeczeń. Po pierwsze wyrokami w których Trybunał potwierdza przyjętą linie wykładni danego przepisu prawa (tzw. wyroki afirmatywne). Drugim przykładem jest sytuacja gdy TK uznaje, że treść przepisu ustalona w drodze określonej interpretacji nie jest zgodna z Konstytucją (wyroki negatywne).

Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 

W orzecznictwie istnieje dualizm stanowisk co do tego, czy wydanie orzeczenia interpretacyjnego przez Trybunał Konstytucyjny wywołuje tożsame skutki z wydaniem przez TK orzeczenia derogującego daną normę prawną takich jak możliwość wznowienia postępowania zakończonego prawomocną decyzją, czy tez prawomocnym orzeczeniem Sądu. Sąd Najwyższy co do zasady zajmuje stanowisko, że wydanie orzeczenia interpretacyjnego nie stanowi podstawy do ww. wznowienia postępowania. Inaczej natomiast do sprawy podchodzi Naczelny Sąd Administracyjny, który stoi na stanowisku, że skutkiem wyroku interpretacyjnego wydanego przez TK jest częściowa utrata mocy obowiązującej danego przepisu, a tym samym stanowi ono podstawę do wznowienia postępowania. W mojej opinii stanowisko sądownictwa administracyjnego jest zasadne. Jeżeli bowiem TK ma kompetencje do uchylenia przepisu prawa w zakresie jego brzmienia nadanym przez prawodawcę w całości lub części to tym bardziej jest uprawniony do wyeliminowania z obrotu prawnego niewłaściwego, tj. niezgodnego jego treścią  zastosowania poprzez błędną interpretację przepisu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapytaj swojego adwokata lub radcę prawnego.

Orzecznictwo w praktyce Kancelarii

W swojej praktyce dużą rolę przykładamy do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wspólnie ze swoim zespołem opracowuje stanowiska w sprawie w oparciu o to orzecznictwo z uwzględnieniem słusznych interesów moich mocodawców. Jeżeli jesteś zainteresowany współpraca z naszą Kancelarią zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego znajdującego się tutaj. Osobiste spotkanie jest możliwe w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus