Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Wynagrodzenie za czas urlopu

Obowiązki pracodawcy 

 Pracownik jest uprawniony do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Za okres urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę. Wynagrodzenie to jest ustalane w wysokości jakie przysługiwałoby pracownikowi gdyby pracował. Prawo do wynagrodzenia za pracę w okresie przebywania na urlopie wypoczynkowym jest gwarantowane zarówno w prawodawstwie krajowym na szczeblu ustawowym i konstytucyjnym, jak i w prawie międzynarodowym. Regulację w tym zakresie stanowi, w szczególności art. 62 ust. 2 Konstytucji RP, który nakłada na ustawodawcę obowiązek określenia dni wolnych do pracy. Na poziomie prawa unijnego regulację w zakresie określenia dni wolnych od pracy znajdują się w Karcie Praw Podstawowych UE.

Jak ustalić wysokości wynagrodzenia urlopowego?

  W przypadku, gdy pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie określone w umowie ustalenie należnego za urlop wynagrodzenia jest bardzo proste, gdyż wówczas wynagrodzenie za urlop przysługuje właśnie w takiej kwocie. Jeżeli natomiast pensja pracownika oprócz stałej części składa się również ze zmiennych składników to wówczas konieczne jest dokonane stosownych obliczeń. W takiej sytuacji pracownik będzie uprawniony do otrzymania stałej części wynagrodzenia oraz średniej kwoty otrzymanych zmiennych składników wynagrodzenia w okresie trzymiesięcznym, które poprzedzały miesiąc rozpoczęcia urlopu. Zmienne składniki wynagrodzenia obejmują także otrzymane prowizję co była akcentowane w orzecznictwie Trybunały Konstytucyjnego. W sytuacji gdy zmienne składniki wynagrodzenia są znacznie zmienne pracodawca powinien przy ustaleniu wynagrodzenia za czas urlopu uwzględnić ostatnie 12 miesięcy. Jak widać sposób obliczania wynagrodzenia za wykorzystany urlop oblicza się nieco inaczej niż ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wynagrodzenie za okres, w którym pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym staje się wymagalne w dniu wskazanym w umowie, a w braku takiej regulacji jest płatne do 10 każdego miesiąca z dołu zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Jeżeli pracodawca nie wypłacił stosownego wynagrodzenia z przedmiotowego pracownik ma prawo wezwać pracodawcę do zapłaty, a gdy to nie przyniesie zamierzonego skutku również wytoczyć powództwo cywilne o zapłatę. Powództwo takie pracownik może wytoczyć samodzielnie lub skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego z wyboru, ewentualnie z urzędu (w przypadku trudnej sytuacji finansowej).

Pomoc prawna dla pracowników i pracodawców 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie świadczy pomoc prawną dla pracowników. W ramach świadczonych usług istnieje możliwość sporządzenia wezwania pracodawcy do zapłaty wynagrodzenia za okres wykorzystanego urlopu.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus