Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Wspólność majątkowa, a dział spadku

Postępowanie spadkowe

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego zostaje określone w jakim udziale dziedziczy każdy ze spadkobierców. Uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia nie powoduje jednak, że spadkobiercy automatycznie stają się współwłaścicielami składników wchodzących w skład spadku.Przed działem spadku majątek spadkowy jest objęty wspólnością spadkobierców. Wspólność ta jest podobną instytucją do współwłasności i w tym zakresie nieuregulowanym stosuje się do niej przepisy regulujące współwłasność, nie mniej jednak pomiędzy tymi dwoma instytucjami istnieją pewne różnice.

Wspólność spadkowa 

Przede wszystkim w przeciwieństwie do współwłasności spadkobierca, któremu przysługuje prawo do wspólności spadkowej nie może dowolnie przenieść prawa do konkretnego składnika majątku spadkowego na inną osobę. Konieczna jest tutaj zgoda pozostałych spadkobierców. Chodzi tutaj zarówno o rozporządzenie składnikiem majątku spadkowego na podstawie umowy odpłatnej, taka jak umowa sprzedaży, zamiany, itp. jak i umowy o charakterze bezpłatnym takiej jak umowa darowizny. Zgoda spadkobierców nie może być wyrażona w dowolnej w formie, a co najmniej w takiej formie jaką przepisy prawa przywidują dla danej czynności prawnej. Nie ma natomiast możliwość, aby takiej, zastępczej zgody udzielił Sąd, co potwierdza bogate orzecznictwo sądowe. Dla przykładu zgoda spadkobierców na zbycie nieruchomości objętej wspólnością spadkową musi mieć formę aktu notarialnego. Jest to zrozumiałe, bowiem wówczas nie jest jeszcze określone jaki udział będzie przysługiwał danemu spadkobiercy w własności poszczególnych rzeczy wchodzących w skład spadku. Może być również tak, że niektóre przedmioty spadkowe zostaną przyznane jednemu spadkobiercy w całości, inne drugiemu, lub też zostaną zasądzone spłaty. W przypadku rozporządzenia udziałem w składniku spadku bez zgody pozostałych spadkobierców czynność taka jest bezskuteczna w stosunku do spadkobierców, co oznacza, że przy podziale spadku traktowana jest jako niebyła. Istnieje natomiast możliwość swobodnego rozporządzania przez spadkobiercę całym udziałem w spadku. Może być również tak co często się zdarza, że nabywcą udziału w spadku jest jedej ze spadkobierców. Postępowanie o dział spadku może być prowadzone również przy udziale adwokata lub radcy prawnego reprezentującego jedną ze stron sporu.

Więcej informacji na temat prawa spadkowego

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat prawa spadkowego zapraszamy do lektury innych artykułów dotyczących tej tematyki znajdujących się na niniejszym blogu. W przypadku potrzeba uzyskania porady prawnej możesz umówić się na konsultację w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.  

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus