Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Ustna umowa o pracę

Naruszenie obowiązku zawarcia umowy o pracę na piśmie 

Bardzo często pracodawcy naruszają swój obowiązek polegający na potwierdzeniu pracownikowi na piśmie warunków płacy i pracy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Wbrew obiegowej opinii umowa o pracę nie musi być zawierana na piśmie, a jedynie pracodawca jest zobowiązany do potwierdzenia istotnych jej warunków na piśmie. Dodatkowo nawet gdy pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku nie niweczy to faktu, iż pomiędzy stronami nawiązał się stosunek pracy. Kluczowym dla istnienia stosunku pracy jest bowiem wykonywania pracy w stosunku podporządkowania czyli wykonywaniu tej pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę pod jego kierownictwem.

Jak udowodnić istnienie stosunku pracy? 

W przypadku gdy pracodawca nie zawarł z pracownikiem umowy na piśmie, ani nie potwierdził jej warunków na piśmie w przypadku powstania sporu, w szczególności co do kwoty należnego pracownikowi wynagrodzenia należy powołać inne dowody na podnoszone przez pracownika okoliczności. Dowodami tymi najczęściej są zeznania świadków, zwykle innych pracowników zatrudnionych przez pracodawcę. Należy jednak pamiętać, że takie osoby nie zawsze są chętne aby zeznawać na niekorzyść swojego pracodawcy w obawie o negatywne konsekwencje z jego strony. Nie mniej jednak w przypadku gdy takie osoby zostaną wezwane są zobowiązane do zeznawania prawdy i tylko prawdy pod rygorem odpowiedzialności karnej. Znacznie łatwiej powołać natomiast na świadków byłych pracowników. Osoby takie są niezależne dlatego ich zegnania będą wiarygodne i najczęściej korzystne dla pracownika jako zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

Wykroczenie lub przestępstwo przeciwko prawom pracownika 

Niezależnie od sankcji cywilnoprawnych pracodawca w przypadku nie potwierdzenia pracownikowi warunków pracy na piśmie w stosownym terminie może polegać odpowiedzialności za wykroczenia lub przestępstwo przeciwko prawom pracowniczym. Stosunek rodzaju ma specyficzny charakter umożliwiający nadużywanie pracodawcy swojej przewagi dlatego odpowiedzialność cywilną pracodawcy uzupełnia także odpowiedzialność karnoprawna. O możliwości popełnienia przestępstwa przez pracodawcę może zawiadomić właściwe organy ścigania zarówno sam pracownik, osoba trzecia lub instytucja u której pokrzywdzony pracownik szuka pomocy.

Pomoc prawna w sprawach pracowniczych

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami pracowniczym. Najczęściej pomagamy właśnie po stronie pracowników pokrzywdzonych nieprawidłowym działaniem pracodawcy. Oczywiście istnieją również sytuację, że to pracownik naruszył swoje obowiązku i to pracodawcy przysługują roszczenia z tego tytułu. Kancelaria, na stronie której się znajdujesz ma swoje siedziby w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus