Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Testament ustny

Kiedy możliwe jest sporządzenie testamentu ustnego?

Zasadą jest sporządzenie testamentu w zwykłej formie. Zwykłą formę testamentu jest testament sporządzony w formie pisemnej lub formie notarialnej. Najbezpieczniej i najpewniej jest sporządzić testament właśnie w tej drugiej formie. W niektórych jednak przypadkach sporządzenie testamentu w ww. formach jest niemożliwe bądź znacznie utrudnione. W takim przypadku przepisy prawa spadkowego znajdujące się w kodeksie cywilnym pozwalają na złożenie oświadczenia przez spadkodawcę w inny sposób. Przede wszystkim istnieje możliwość dokonania rozrządzenia testamentowego w formie ustnej. Przypadki te dotyczą sytuacji gdy zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe, bądź znacznie utrudnione. Dla przykładu jeżeli spadkodawca jest ciężko chory i zachodzi obawa rychłej jego śmierci nie istnieje możliwość sporządzenia aktu notarialnego zawierającego testament. W takiej sytuacji może również być niemożliwe, aby spadkobierca własnoręcznie spisał swój testament, gdyż sam podpis spadkodawcy w tym przypadku złożony pod testamentem nie jest wystarczający. W takim przypadku przy składaniu oświadczenia woli musi być obecnych co najmniej trzech świadków. Wskazane jest oczywiście, aby świadkowi Ci byli osobami pełnoletnimi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych. Niektóre osoby są wyłączone z możliwości bycia świadkiem w takiej sytuacji. Chodzi tutaj między innymi o osoby, dla których w spadku przewidziana jest określona korzyść. Jest to zrozumiałe gdyż osoby takie mogą być nieobiektywne. 

Wymogi testamentu ustnego 

Dodatkowo w przypadku testamentu ustnego koniecznie jest spełnienie dodatkowych formalności. Treść oświadczenia spadkodawcy w takiej sytuacji należy spisać w ciągu roku od jego złożenia. Czynność tę może dokonać zarówno świadek obecny przy złożenia ww. oświadczenia jak i osoba trzecia. Dokument taki musi zawierać treść oświadczenia spadkodawcy, a także elementy takie jak datę i miejsce sporządzenia ww. dokumentu oraz złożenia oświadczenia spadkodawcy. Dokument ten podpisać musi co najmniej dwóch ww. świadków oraz osoba, która go sporządziła. Jeżeli ww. formalności nie zostały spełnione pozostaje jeszcze możliwość złożenia zgodnych oświadczeń woli świadków na okoliczność treści oświadczenia spadkodawcy przed Sądem w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku. W sprawie takiej reprezentować spadkobierców może adwokat lub radca prawny.

Jak zasięgnąć porady prawnej? 

Jeżeli masz wątpliwości co do ważności sporządzonego testamentu zapraszamy do Kancelarii w Jarosławiu, Przeworsku lub Rzeszowie w celu dokonania przez prawników analizy w tym zakresie. Pomoc Kancelarii adresowana jest zarówno do spadkobierców jak i świadków zainteresowanych, aby doprowadzić do wykonania ostatniej woli spadkodawcy.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus