Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Termin na rozpowszechnienie utworu

Kto rozpowszechnia utwór? 

  Autor utworu zwykle nie dysponuje środkami oraz infrastrukturą potrzebną do publikacji i rozpowszechnienia utworu. W związku z tym faktem jest zmuszony do podjęcia współpracy z wydawcą. Najczęściej jest tak, że autor w zamian za wynagrodzenie przenosi na rzecz licencjobiorcy majątkowe prawa do utworu. W sytuacji gdy prawa do eksploatacji utworu zostały przeniesione na licencjobiorcę na zasadzie wyłączności to wówczas tylko ten podmiot może dokonać rozpowszechnienia utworu Autorowi utworu może zależeć na rozpowszechnieniu utworu nie tylko z powodów finansowych, ale także wizerunkowych.

Skutki naruszenia obowiązku rozpowszechnienia utworu 

  W modelowym rozwiązaniu strony umowy licencyjnej obejmującej prawo do utworu określają termin graniczny, w których utwór musi zostać rozpowszechniony przez wydawcę. Przepisy dotyczące ochrony prawa do utworu znajdują również zastosowanie w przypadku programów komputerowych, w tym gier komputerowych. Jeżeli jednak taki termin nie został wyznaczony licencjobiorca zobowiązany jest do rozpowszechnienia gry w terminu dwóch lat od daty przyjęcia utworu. Przyjęcie otworu polega na przekazaniu majątkowych praw do tego utworu.  Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych ma również skutek rozporządzający z mocy prawa. Jeżeli umowy taka zostanie podpisana gdy utwór jeszcze nie istnieje, tj. dotyczy utworu przeszłego przyjęciu utworu możemy mówić dopiero gdy utwór ten powstaje. W praktyce utwór powinien być wydany przez autora licencjobiorcy na dowolnym nośniku, np. płycie cd. W sytuacji gdy po upływie dwuletniego terminu przewidzianego przez ustawę licencjobiorca nie dokona rozpowszechnienia utworu autor może odstąpić od zawartej umowy. Warunkiem jest jednak to, aby licencjodawca wyznaczył licencjobiorcy dodatkowy co najmniej 6-miesięczny termin na rozpowszechnienie utworu. Odstąpienie od umowy licencyjnej powoduje, że do autora powracają majątkowe praw autorskie. Dodatkowo autor może żądać od licencjobiorcy zapłaty odszkodowania, z tytułu uszczerbku jaki poniósł w związku z niewywiązaniem się przez wydawcę z umowy. Odszkodowanie to obejmuje zarówno rzeczywistą szkodę, jak i utracone korzyści. W sytuacji natomiast gdy rozpowszechnienie utwory nastąpiło z winy licencjobiorcy autor może żądać alternatywnie zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości dwukrotnego wynagrodzenia jeżeli jego wysokość została przewidziana w umowie.

Indywidualne sprawy 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga również w zakresie analizy umów licencyjnych. Umowy takie należą do dość skomplikowanych dlatego warto przy ich sporządzaniu skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus