Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Skutki ugody dla dłużnika

Kiedy warto zawrzeć ugodę z wierzycielem

W niektórych przypadkach warto jest zawrzeć ugodę z wierzycielem. Na podstawie ugody obie ze stron zrzekają się części swoich uprawnień w celu dojścia do kompromisu. Ugoda pozwala na ograniczenie wydatków związanych z procedurą sądową takich jak opłata sądowa, czy koszty wynagrodzenia zawodowego zastępcy procesowego. Nie zawsze jednak zawarcie ugody opłaca się dłużnikowi. W niektórych przypadkach zawarcie ugody leży tylko i wyłącznie w interesie wierzyciela. Dzieje się tak, gdy dochodzona przez wierzyciela kwota uległa przedawnieniu. W takim przypadku nie może on się domagać zapłaty od dłużnika w drodze przymusu państwowego, może jednak dobrowolnie spłacić zobowiązanie. Zawarcie ugody niweczy skutek przedawnienia, dlatego przez podjęciem decyzji w tym zakresie najlepiej skonsultować się najpierw z adwokatem lub radcą prawnym. Bardzo często w takich sytuacjach to wierzyciel lub działająca w jego imieniu firma windykacyjna dąży do zawarcia ugody. Należy tutaj pamiętać, że istnieje możliwość zawarcia ugody zarówno w formie pisemnej, w tym do protokołu toczącej się rozprawy, ale także w formie ustnej. Nie jest przy tym wykluczone, aby ważną ugodę zawarto podczas rozmowy telefonicznej nagrywanej przez wierzyciela. Taka praktyka jest często stosowana przez nieuczciwych wierzycieli w stosunku do dłużników, których wierzytelności już dawno się przedawniły. Działanie takie ma na celu uzyskanie zapłaty zobowiązania przy wykorzystaniu niewiedzy dłużnika. Warto również w trakcje takiej rozmowy wyraźnie zakomunikować, że nie wyraża się zgody na jej nagrywanie przez drugą stronę. W takiej sytuacji najlepiej żądać aby wierzyciel lub działające w jego imieniu podmioty sformułowały żądanie na piśmie i odmawiać udzielania jakichkolwiek informacji przez telefon.

Treść ugody

W przypadku zawarcia ugody wierzyciel decyduje się przeważnie na rozłożenie obowiązku zapłaty na raty bez ich oprocentowania, odroczenie obowiązku zapłaty na pewien okres, rzadziej wierzyciel decyduje się natomiast na całkowite lub częściowe umorzenie całości lub części zobowiązania. Takie działanie może wynikać po pierwsze z faktu, iż wierzytelności została przedawniona lub z okoliczności polegającej na tym, że egzekucja z majątku dłużnika mogłaby okazać się bezskuteczna. W przypadku ugody procesowej strony znoszą zazwyczaj wzajemne koszty procesu. Więcej informacji uzyskasz w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług prawnych.

Skutki zawarcia ugody

Zawarcie ugody łączy ze sobą w wielu przypadkach nieodwracalne skutki zarówno dla wierzyciela jak i dłużnika. W związku z tym faktem ugodę powinien sporządzić prawnik, który poinformuje obie strony o jej skutkach.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus