Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Sądy administracyjne

Specyfika sądownictwa administracyjnego

Sądownictwo administracyjnym w przeciwieństwie do innych rodzajów sądownictwa różni się celem swojej działalności. W tym przypadku organ sądowy kontroluje stworzony akt administracyjny biorąc pod uwagę jego zgodność z prawem i z tego właśnie punktu widzenia orzeka o jego ważności. Kontrola polega wtedy na możliwości skasowania aktu, a nie zastąpienia nowym aktem akt wadliwy. Kontrola sądownictwa administracyjnego ma więc z zasady charakter kasacyjny. W rezultacie orzeczenia następuje skasowanie aktu niezgodnego z prawem, jednak bez możliwości wydania w miejsce aktu nieprawidłowego aktu zgodnego z literą prawa.

Kontrola działalności administracji

Konstytucja określa, że Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne w zakresie określonym w ustawie sprawują, kontrole działalności wykonywanej przez administrację publiczną. Kontrola ta obejmuje także orzekanie o zgodności uchwał organów samorządowych i aktów normatywnych wydawanych przez terenowe organy administracji  rządowej. 

Struktura sądownictwa administracyjnego

Obecnie sądownictwo administracyjne ukształtowane jest na zasadzie dwuinstancyjności. Do sądów administracyjnych należą Naczelny Sąd Administracyjny i Wojewódzkie Sądy Administracyjne. W pierwszej instancji sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpatrują wojewódzkie sądy administracyjne. Nadzór nad ich działalnością w zakresie orzekania w trybie określonym ustawami sprawuje NSA. Przede wszystkim zajmuje się ono rozpoznawaniem środków odwoławczych od tych orzeczeń (kasacja) i podejmuje uchwały tłumaczące zagadnienia prawne.

Zakres kontroli 

Obszar kontroli administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na m.in. :

  • decyzje administracyjne,

  • postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym, także rozstrzygające sprawę co do istoty,

  • bezczynność organów.

Odwołanie od decyzji 

W sytuacji gdy nie zgadzamy się z decyzja lub postanowieniem organu administracji publicznej, a przysługuje nam prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego najlepiej udać się do Radcy Prawnego lub Adwokata. Profesjonalny pełnomocnik pomoże nam w prawidłowym i wyczerpującym nasze stanowisko w danej sprawie sporządzeniu takiej skargi oraz zadba o zabezpieczanie naszych interesów prawnych przed sądem. Kancelaria Radcy Prawnego zaprasza wszystkich zainteresowanych  tą kwestia prawną i służy pomocą w reprezentowaniu swoich klientów przed sądem administracyjnym. Prawnik specjalizujący się prawie administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym pomoże Ci rozwiązać Twoje problemy. Na obszarze miasta Jarosław oraz Przeworsk właściwy miejscowo jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus