Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zadania Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest to instytucja powołana w celu ochrony słusznych praw konsumentów oraz zasad wolnego rynku, w szczególności poprzez przeciwdziałanie praktyką monopolistycznym oraz innym formą nieuczciwej konkurencji. W aspekcie procesowym do zadań tego organu należy przede wszystkim kontrola decyzji procesowych wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym zakresie Sąd ten rozpoznaje, w szczególności postanowienia wydane przez ww. prezesa na podstawie ustawy o ochronie Konkurencji i Konsumentów. Przedmiotowy Sąd działa w ramach struktur organizacyjnych wchodzących w skład Sądu Okręgowego w warszawie. Nie jest, wcięć to instytucja, która posiada wyodrębnioną strukturę organizacyjną. Sąd ten jest właściwy dla spraw z całej Polski i nie posiada oddziałów zamiejscowych.

Kompetencje Sądu 

  W celu omówienia kompetencji Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów najlepiej jest przedstawić zadania organu, nad którego postanowieniami Sąd ten sprawuje nadzór o charakterze instancyjnym. Prezes ww. jednostki posiada uprawnienia w materii ochrony konkurencji, a w tym zakresie jest odpowiedzialny jest za prowadzenie postępowań antymonopolowych oraz postępowań, których celem jest zapobieżenie procesom koncentracji na rynku. W zakresie ochrony Konsumentów Prezes prowadzi natomiast postępowania dotyczące praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, czy też tez postępowań o uznanie wzorca umownego za niedozwolony. Właśnie takich postępowań jest prowadzonych najwięcej. Prezes ww. Urzędu jest to organ administracji rządowej, dlatego jego decyzje podlegają zaskarżeniu do ww. Sądu.

Prezes SOKiK

  Procedura odwołania od decyzji Prezesa UOKiK przedstawia się następująco. Środek zaskarżenia należy wnieść do Sądu w terminie 1 miesiąca, od dnia w którym doręczono decyzję. Podobnie jak w przypadku innych odwołań zażalenie na decyzje ww. Prezesa składa się za pośrednictwem organu I instancji, który przesyła akta postępowania do Sądu. Odwołanie takie powinno zawierać podstawowe elementy, takie jak oznaczenie strony składającej zażalenie, zaskarżonej decyzji oraz określenie tego czego żąda skarżący (np. uchylenia decyzji) w raz z podaniem podnoszonych zarzutów. Pismo to powinno zawierać również uzasadnienie. Taki środek zaskarżenia może również z w naszym imieniu sporządzić adwokat lub radca prawny.

Kontakt z Nami

  Kancelaria na stronie której się znajdujesz posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do współpracy Konsumentów oraz przedsiębiorców. W celu rozwiązania problemów prawnych.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus