Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Rozwód, a zaspokajanie potrzeb rodziny

Na czym polega obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny? 

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny przez małżonka w swoim charakterze jest podobny do obowiązku alimentacyjnego. Obowiązki te różnią się jednak w istotnym zakresie. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny trwa wyłącznie w trakcie trwania małżeństwa. W takim przypadku oboje z małżonków mają prawo do równej stopy życiowej bez względu na okoliczności, które z małżonków zarabia więcej, oznacza to, że obowiązek ten ma znacznie szerszy zakres przedmiotowy.  Często dochodzi do sytuacji, że jeden z małżonków wytacza powództwo o zaspokojenie potrzeb rodziny, a następnie ten sam małżonek lub drugi małżonek wytacza powództwo o rozwód. W takiej sytuacji Sąd rozpoczynający pierwszą sprawę przekaże jej akta do Sądu, który prowadzi sprawę o rozwód. Z tym samym skutkiem mamy do czynienia również, gdy toczy się sprawa o alimenty przeciwko jednemu z małżonków. Postępowanie o zaspokojenie potrzeb rodziny jest zawieszone do momentu rozstrzygnięcia sprawy o rozwód.

Rozwód, a zaspokajania potrzeb rodziny 

Po wznowieniu postępowania niniejsza sprawa zostanie rozstrzygnięta. Pamiętać jednak należy, że w takim przypadku Sąd zasądzi odpowiednią kwotę tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny tylko za okres do dnia orzeczenia rozwodu, jako, że w tym dniu obowiązek ten wygasa. Po orzeczenia rozwodu małżonek może się również domagać zapłaty alimentów jednak wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, a zakres tego uprawnienia jest uzależniony od stanu majątkowego tego małżonka oraz treści rozstrzygnięcia w sprawie określenia strony winnej rozkładu pożycia małżeńskiego. W przypadku natomiast gdy w postępowanie  o zaspokojenie potrzeb rodziny lub alimenty zostało wydane przed przekazaniem pozwu do Sądy rozstrzygającego sprawę rozwodu postanowienie zabezpieczające traci moc w zakresie nie rozstrzygniętym w wyroku rozwodowy. Do reprezentowania stron w postępowaniach dotyczących majątkowych aspektów prawa rodzinnego uprawnieni są adwokaci oraz radcy prawni. Zawodowy prawnik pomoże stronie postępowania wykazać prawdziwość jej twierdzeń oraz dowodów.

Skomplikowany stan faktyczny

Sprawy o alimenty i zaspokajanie potrzeb rodziny są często skomplikowane pod względem faktycznym. Z uwagi na ten fakt, dobro dzieci oraz rodziny przed wszczęciem postępowania w tym zakresie warto podjąć próby dojścia przez obie ze stron do porozumienia. Zawarcie ugody w tym zakresie pozwoli małżonkom om uniknięcia wszelkich wydatków związanych z procedurą sądową, w tym wynagrodzeniem adwokata lub radcy prawnego. Więcej informacji możesz uzyskać w Kancelarii w Rzeszowie, Jarosławiu lub Przeworsku, a także po zapoznaniu z innymi artykułami zajmującymi się na blogu.   

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus