Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Rozprawa karna

Czym jest proces? 

Proces, zwany także rozprawą sądową to szereg czynności mających miejsce podczas sesji sądowej, którym celem jest analiza danej sprawy oraz wydanie przez sąd wyroku lub postanowienia. Procesy znane są już od starożytności, w jednym z w przetrwałym do naszych czasów dialogów Platona czytamy o rozprawie, na której sądzono jednego z najsłynniejszych filozofów antycznych- Sokratesa (skazanego na śmierć za nieuznawanie bogów i deprawowanie młodzieży ateńskiej). Z Nowego Testamentu znany jest nam doskonale sąd Piłata dokonany nad Jezusem. W różnych okresach dziejów świata  dokonywano pokazowych, często stronniczych procesów, jednakże do dziś przebieg procesu karnego zmienił się nie znacznie, zawsze formułuje się akt oskarżenia, dopuszcza się do głosu strony (także świadków), a całość kończy się ogłoszeniem wyroku.

Etapy rozprawy karnej

Rozprawa sądowa w postępowaniu karnym składa się z czterech zasadniczych części:

  1. Rozpoczęcia- czynności porządkowo-organizacyjne, tj. sprawdzenie obecności wszystkich ważnych dla przebiegu procesu osób- oskarżonego, oskarżyciela, obrońców, pełnomocników, biegłych, świadków i innych.

  2. Przewód sądowy- zaczyna się od przedstawienia aktu oskarżenia (odczytuje go oskarżyciel publiczny lub prywatny, ewentualnie protokolant), następnie ma miejsce tzw. postępowanie dowodowe (przesłuchanie oskarżonych, świadków, odczytanie opinii wyznaczonych przez sąd biegłych, przedstawienie dowodów rzeczowych lub zapisów dźwięku lub obrazu.

  3. Końcowe głosy stron- finałowe wypowiedzi oskarżyciela i oskarżonego i jego pełnomocnika (tzw. mowy końcowe), podsumowanie postępowania dowodowego, dokonanie interpretacji sprawy mającej na celu udowodnić winę lub niewinność oskarżonego (ewentualnie okoliczności łagodzące czyn winowajcy) oraz złożenie do sądu wniosku co do sposobu rozstrzygnięcia procesu (orzeknięcie winy lub niewinności oskarżonego, wymiar i charakter kary).

  4. Wyrokowanie- składające się z dwóch części: niejawnej (narada sędziów, głosowanie, sporządzenie orzeczenia) oraz jawnej (publiczne ogłoszenie wyroku oraz jego uzasadnienie).

Pomoc zawodowego prawnika

Na każdym etapie, także tym poprzedzającym  proces osobie oskarżonej ale także osobie pokrzywdzonej  przysługuje pomoc Radcy Prawnego lub Adwokata.  Zapraszamy wówczas do naszych kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu i Rzeszowie, gdzie można otrzymać fachową poradę prawną. Nasi Radcy Prawni mogą reprezentować Państwa interesy na każdym etapie procesu. 

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus