Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Reprezentacja dziecka przez rodziców

Zdolność do czynności prawnych dziecka 

Dziecko do momentu ukończenia 18 roku życia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. W związku z tym faktem działając w jego imieniu czynności zgodne z jego interesem podejmują najczęściej rodzice, a w przypadku ich braku ustanowiony decyzją Sądu opiekun. Od tej zasady są pewne wyjątki. Przede wszystkim małoletni może nabyć pełną zdolność do czynność prawny jeżeli wstąpi w związek małżeński. W tym przypadku potrzebna jest zgoda Sądu opiekuńczego. Dodatkowo osoba ta musi mieć ukończony co najmniej 16 rok życia. Związek małżeński przed osiągnięciem pełnoletniości może zawrzeć jedynie kobieta, w przypadku mężczyzn rozwiązanie to nie obowiązuje. Dodatkowo wyjątkiem w tym zakresie jest możliwość dokonywania niektórych czynności przez małoletniego samodzielnie. Dla przykładu małoletni, który ukończył 13 rok życia ma prawo swobodnie dysponować zarobionymi pieniędzmi, a każdy małoletni może zawierać drobne umowy życia codziennego takie jak zakup produktów spożywczych w sklepie. Umowy te muszą być jednak natychmiast wykonane dlatego nie ma możliwości, aby taki małoletni zaciągnął zobowiązanie.

Zasady dokonywania czynności w imieniu osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych 

Rodzice w każdym przypadku powinni działając w imieniu dziecka dokonywać czynności prawnych tylko i wyłącznie zgodnych z jego interesem. Przy wykonywaniu funkcji przedstawiciela ustawowego rodzice nie mogą pozyskiwać korzyści kosztem dziecka. Jeżeli dziecko posiada oboje rodziców posiadających pełnią władzę rodzicielską i pełną zdolność do czynności prawnych każdy z nich może wykonywać w imieniu dziecka czynność należące do tak zwanych zwykłych czynności zarządu majątkiem dziecka. Do czynności takich należy, w szczególności pobieranie pożytków z majątku dziecka. W niektórych jednak sytuacjach dokonaniu danej czynności sprzeciwia się drugi rodzic, a w takim przypadku zgodę na przedmiotową decyzję musi wyrazić Sąd. Sądem właściwym w tym sprawach będzie Sąd okręgu, w którym znajduje się miejsce zamieszkania dziecka zgodnie z przepisami znajdującymi się w kodeksie postępowania cywilnego. Zgoda Sądu będzie również potrzebna gdy czynności prawna przekracza zwykły zarząd majątkiem dziecka. Czynnością taką będzie między innymi sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład majątku dziecka. Uprawnienia rodziców w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej dotyczącą zarówno aspektów majątkowych, jak i niemajątkowych, np. w tym zakresie rodzic podejmuje decyzje w sprawie sposobu leczenia dziecka. W sprawach spornych można również zwrócić się o pomoc do radcy prawnego lub adwokata.

Pomoc w sprawach majątkowych

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Specjalizujemy się między innymi w bardzo skomplikowanych sprawach rodzinnych.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus