Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Prawo łowieckie

Jakie regulacje zawiera ustawa? 

 Ustawa prawo łowieckie zawiera regulację, których celem jest ochrona przyrody w zakresie dzikich gatunków zwierząt. Niektóre regulację w tym zakresie znajdują się także w aktach wykonawczych, tj. rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustawy.  Celem ww. aktu prawnego jest zapewnienie racjonalnego gospodarowania tymi zasobami w celu zapobiegania ich degradacji. Na samym początku ww. ustawa stwierdza, że zwierzęta łowne stanowią własność skarbu państwa. Jest to zrozumiałe gdyż takie zasoby stanowią wspólne, ogólnonarodowe dobro. Nie dotyczy po oczywiście zwierząt, które nie pozostają na wolności.

Tradycje łowieckie w Polsce 

  W Polsce istnieją bardzo duże tradycje łowieckie. Jest to uważane za sport. Nie mniej jednak uprawianie łowiectwa jest możliwe tylko i wyłącznie w zakresie w jakim nie wpływa ono na degradacje tych zasobów. W niektórych przypadkach łowiectwo może wpływać pozytywnie na środowisko naturalne. Wówczas jest zarządzany odstrzał określonego rodzaju zwierzyny. Dla przykład jeżeli populacja lisów zbyt bardzo się rozmnożyła i stanowi to zagrożenie dla zwierzyny stanowiącej pokarm tych zwierząt to wówczas zachodzi konieczności fizycznej eliminacji części populacji lisów, tak aby równowaga ekologiczna została zachowana. W drodze rozporządzenia właściwy Minister dokonuje klasyfikacji zwierzyny łownej. Za obszar łowiectwa odpowiada przede wszystkim Minister właściwy do spraw Środowiska. Natomiast w terenie obowiązki w zakresie wykonywania regulacji zawartych w ustawie prawo łowieckie wykonuje co do zasady Marszałek Województwo. Zadanie to ma w tym przypadku charakter zadania zleconego, na które organ otrzymuje stosowne środki finansowe od organu zlecającego. Na terenie całego kraju utworzone zostały obwody łowieckie, które są obszarami spełniającymi określone w ustawie warunki gdzie możliwe jest prowadzenie łowiectwa.

Polski Związek Łowiectwa 

  W przedmiotowej ustawie znajdują się także regulację dotyczące Polskiego Związku Łowieckiego. Organizacja ta jest zrzeszaniem do którego mogą przystąpić zarówno osoby fizyczna, jak osoby prawne. Działalność tej organizacji jest nakierowana na ochronę środowiska oraz współpracę w zakresie prowadzenia działalności łowieckiej w poszczególnych obwodach łowieckich. Na szczeblu regionalnym natomiast organizowane są koła łowieckie. Obie organizacje posiadają osobowość prawną, dlatego mogą we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Osobowość ta została im przyznana przez przepisy ustawy.

Chcesz uzyskać indywidualną poradę? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się także sprawami administracyjnymi. Do tego rodzaju spraw należą między innymi postępowania prowadzone na podstawie k. p. c.,  a dotyczące instytucji i uprawnień uregulowanych w ustawie prawo łowieckie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu umówienia konsultacji.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus