Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Pozew o rozwód

Specyfika pozwu o rozwód 

Pozew o rozwód jest specyficznym rodzajem pozwu. W takim pozwie powód domaga się rozwiązania związku małżeńskiego. Pozew o rozwód może złożyć każdy z małżonków. W pozwie należy określić czy stroną żąda orzeczenia o winnym rozkładu pożycia małżeńskiego. Orzeczenie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego odgrywa rolę przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego na rzecz byłego małżonka. W takim przypadku w piśmie procesowym należy wskazać dowody na okoliczność zawinienia małżonka, mogą być to nagrania video, czy zdjęcia potwierdzające fakt zdrady, albo też zeznania świadków (należy podać imię i nazwisko świadka, a także  adres zamieszkania). Jak w każdym pozwie musimy wskazać imiona i nazwiska stron, w tym przypadku małżonków oraz numerem PESEL powoda, w miarę możliwości również numerem PESEL pozwanego  lub imiona jego rodziców co pozwala na ustalenie numeru PESEL przez Sąd za pomocą systemu PESEL.SAD. Do pozwu rozwodowego należy dołączyć akt małżeństwa. Sąd orzeknie rozwód w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, należy zatem powołać dowody na spełnienie tych przesłanek. Oczywiście w tym przypadku zasadniczą rolę odgrywa przesłuchanie samych zainteresowanych.

Rozwód, a wspólne dzieci 

W przypadku gdy małżonkowie posiadają wspólne dzieci w pozwie muszą znaleźć się wiele dodatkowych informacji. Przede wszystkim w takiej sytuacji do pozwy należy dołączyć akty urodzenia dzieci. Sąd w wyroku rozwodowym  będzie również orzekał, o tym komu przyzna prawo do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem oraz ustali wysokość zobowiązania alimentacyjnego. W związku z tym powód musi wskazać, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie. Należy również wskazać informację właściwe dla pozwu o alimenty, a więc wysokość dochodu, sytuację rodzinną oraz majątkową, a także wydatki jakie ponosi powód w związku z utrzymaniem siebie, a w przypadku gdy zamieszkuje ze wspólnym dzieckiem, także wydatki przeznaczone na utrzymanie tego dziecka.  Jeżeli powód żąda przyznania osobistej opieki nad dzieckiem powinien określić jak mają wyglądać spotkania dziecka z drugim rodzicem oraz ich częstotliwość. Nie dotyczy to sytuacji gdy rodzice doszli do porozumienia w tym zakresie, w takim przypadku przedstawione przed Sądem porozumienie będzie wiążące, a Sąd nie będzie orzekał w tym zakresie.

Zlecenie sporządzenia pozwu radcy prawnemu 

Sporządzenie pozwu rozwodowego można również powierzyć adwokatowi lub radcy prawnego. Prawnik załatwi za Nas wszystkie formalności. Sprawy rozwodowe mają wyjątkowo delikatny charakter dlatego warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia fachowców.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus