Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Postępowanie upominawcze

Zasady postępowania upominawczego 

Postępowanie upominawcze to kolejny rodzaj postępowania szczególnego, które stanowi ułatwienie dla powoda w zakresie uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Podobnie jak w postępowaniu nakazowym w postępowaniu upominawczym właściwy jest Sąd Rejonowy lub Okręgowy (Sąd Okręgowy jeżeli wartość zobowiązania przekracza kwotę 75 tys. zł).  Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym może wydać również referendarz sądowy. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym co do zasady powinien być wydany jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego. Ustawodawca formułuje jednak negatywne przesłanki, które uniemożliwiają wydanie nakazu zapłaty w tym przypadku. Przede wszystkim Sąd nie wyda nakazu zapłaty jeżeli roszczenie jest w sposób oczywiste bezzasadne lub gdy co prawda fakty podnoszone w pozwie budzą uzasadnione wątpliwości. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie stwierdzi również zobowiązania wynikającego z umowy wzajemnej.  Sąd nie wyda również takiego rozstrzygnięcia jeżeli miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, albo gdy nie można doręczyć pozwanemu nakazu zapłaty w kraju.

Skutki wydania nakazu zapłaty 

Zgodnie z pouczeniem, które musi się znaleźć na nakazie zapłaty wydanym w tym postępowaniu pozwany może w ciągu dwóch tygodni spełnić wynikające z roszczenia powoda zobowiązanie lub w tym samym terminie wnieść sprzeciw. W przeciwieństwie do zarzutów w postępowaniu nakazowym sprzeciw wywołuje skutek kasatoryjny. Oznacza to, że nakaz zapłaty traci moc. W dalszej kolejności Sąd wyznaczy rozprawę i rozpatrzy ja na zasadach ogólnych. Pozwany może również zaskarżyć nakaz tylko w części, wówczas wniesienie sprzeciwu powoduje że nakaz traci moc tylko w tej części. W treści sprzeciwu pozwany powinien powołać fakty i dowody, na podstawie których opiera swoje racje pod rygorem pominięcia ich w dalszym postępowaniu. Nie ma to jednak wpływu na utratę mocy nakazu zapłaty bowiem następuje ona automatycznie w przypadku, gdy sprzeciw zostanie prawidłowo wniesiony.

Obrona przed egzekucją z nakazu zapłaty 

Jeżeli wydano przeciwko Państwu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym mogą się Państwo zwrócić do adwokata lub radcy prawnego, który udzieli Państwu pomocy. Warto pamiętać, że nie zawsze warto wnosić sprzeciw jeżeli uznajemy zobowiązanie co do wysokości jak i samej istoty, bowiem rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczajnym będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami (w przypadku postępowania upominawczego są one niższe). Jednak z uwagi na fakt, iż przesłanki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie są rygorystyczne wskazane jest dokonanie oceny zasadności roszczenia przez Prawnika.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus