Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Postępowanie rozgraniczeniowe

Kiedy jest potrzebne postępowanie? 

  W praktyce obrotu bardzo często dochodzi do sytuacji, że granica nieruchomości jest puntem spornym właścicieli sąsiadujących gruntów. Jeżeli strony dojdą do porozumienia w zakresie przebiegu granicy mogą zawrzeć ugodę. Koniecznym jest jednak i w tym przypadku wykonanie niezbędnych czynności przez uprawnionego geodetę. Kwestię związane z omawiana materią reguluje ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne, kodeks cywilny, a w zakresie postępowania także kodeks postępowania cywilnego oraz kodeks postępowania administracyjnego.

Właściwy organ

  Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia w zakresie wyznaczenia granicy nieruchomości powinny zwrócić się do właściwego ze względu na położenie nieruchomości Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta o wszczęcie postępowania w przedmiocie rozgraniczenia. Stosowny wniosek rozpoczyna etap administracyjny postępowania rozgraniczeniowego. Oczywiście strony mogą zawrzeć ugodę również w toku postępowania administracyjnego. Jeżeli tak się nie stanie organ wydaje decyzję. Przed wydaniem decyzji organ powołuje geodetę ze stosownym uprawnieniami, który ustala przebieg granicy.  Jeżeli strony są zadowolone z wydanej decyzji postępowanie rozgraniczeniowe na tym etapie się kończy, a wydana decyzja staje się prawomocna i stanowi podstawę do zaktualizowania ewidencji gruntów oraz ksiąg wieczystych. Jeżeli natomiast strona nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia może złożyć wniosek o przekazanie sprawy do Sądu. W takim przypadku właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy będzie Sąd Rejonowy okręgu, w którym położone są graniczące nieruchomości. W takiej sytuacji decyzja wydana w postępowaniu administracyjnym traci moc. Sąd rozstrzyga w przedmiocie rozgraniczenia w drodze postanowienia w trybie nieprocesowym. Od postanowienia Sądu I instancji służy w tym przypadku apelacja do właściwego Sądu Okręgowego. W postępowaniu o rozgraniczenie najczęściej jako dowody w sprawie służą mapy, ale także zeznania świadków na okoliczność ostatniego spokojnego stanu posiadania. Niekiedy w postępowaniu rozgraniczeniowym uczestnicy wnoszą o stwierdzenie zasiedzenia spornego pasa gruntu.

Pomoc prawnika

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w sprawcach o rozgraniczenie nieruchomości. Postępowania te wymagają bardzo często wiedzy specjalistycznej dlatego współpracujemy w tym zakresie z uprawnionymi geodetami. Spory w zakresie wytyczenia granicy są bardzo często zwłaszcza na obszarach wiejskich. Postępowania te są zazwyczaj kosztowne ze względu na poziom skomplikowania sprawy oraz konieczność powołania biegłych. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus