Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Postępowanie nakazowe

Szczególny rodzaj postępowania 

Postępowanie nakazowe to szczególny rodzaj postępowania, w którym orzeczenie (nakaz zapłaty) może być wydane na posiedzeniu niejawnym wyłącznie na podstawie dokumentów dołączonych do pozwu. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydaje Sąd na wniosek powoda zawarty w pozwie. Postępowanie nakazowe może należeć do właściwości rzeczowej Sądu Rejonowego lub Okręgowego w zależności od wartości dochodzonego zobowiązania. W procedurze tej można dochodzić wyłącznie należności pieniężnych. 

Treść nakazu zapłaty 

W nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym Sąd wzywa pozwanego do zapłaty dochodzonej przez powoda kwoty. Pozwany może również złożyć w tym terminie zarzuty, które mają skutek kasatoryjnego środka odwoławczego. Termin na wniesienie odwołania liczy się od dnia doręczenia nakazu na prawidłowy adres. W przypadku wniesienia w terminie i we właściwej formie zarzutów nakaz zapłaty nie  traci jednak moc, a Sąd rozpoznaje sprawę w trybie zwyczajnym, a dopiero uchylenie nakazu zapłaty przez Sąd pozbawia go wykonalności.

Kiedy Sąd wyda nakaz zapłaty? 

Dowodami dołączonymi do pozwu, uzasadniającymi wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym są: dokumenty urzędowe (dokumenty te korzystają z domniemanie wiarygodności), zaakceptowane przez dłużnika rachunki (np. faktury pod którymi pozwany się podpisał akceptując wysokość i istotę zobowiązania), wezwania dłużnika do zapłaty oraz pisemne uznanie długu przez pozwanego, dokument weksla, czeku, warrantu lub rewersu (jeżeli ich prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości). Podmiotem uprzywilejowanym jest w tym przypadku bank, który może uzyskać nakazu zapłaty również na podstawie dołączonego  do pozwu wyciągu z rachunku bankowego w raz z dowodem doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty. Wyciąg ten musi być jednak prawidłowo podpisany przez osoby upoważnione i zaopatrzony w pieczęć banku. W tych sprawach warto poradzić się adwokata lub radcy prawnego.

Egzekucja z nakazu zapłaty 

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł wykonawczy bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że z prawomocnym nakazem zapłaty powód może udać się do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jeżeli jednak nakaz zapłaty został nieprawidłowo doręczone (np. na niewłaściwy adres pozwanego) Sąd jest zobowiązany do uchylenia nakazu zapłaty z urzędu. W swojej praktyce sporządzam zarówno pozwy o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, jak i w imieniu swoich klientów wnoszę zarzuty od nakazów zapłaty. Bardzo często zajmuje się również wnioskami o uchylenie z urzędu nieprawidłowo doręczonego nakazu zapłaty. Moje Kancelarie znajdują się w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie, zapraszam również do umówienia spotkania na ternie Przemyśla.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus