Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Postępowanie cywilne

Jakie sprawy rozstrzygane są w postępowaniu cywilnym? 

W postępowaniu cywilnym rozstrzygane są spory z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie cywilne cechuje się skargowością co oznacza, że Sąd co do zasady nie podejmuje czynności z urzędu, ale z inicjatywy stron. W postępowaniu cywilnym Strony są sobie równe, co oznacza, że posiadają takie same uprawnienia procesowe. Natomiast zadaniem Sądu jest rozstrzygnięcie powstałego sporu w oparciu o własne przekonanie, zasady wiedzy, logiki  oraz  doświadczenia życiowego. Sąd ocenia okoliczności faktyczne na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. Zgodnie z kodeksem cywilnym to na osobie, która wywodzi skutki prawne ciąży ciężar dowodu, oznacza to, że wnosząc powództwo to powód jest zobowiązany wykazać zasadność swojego roszczenia. W niektórych przypadkach ciężar dowodowy jest jednak przerzucany na pozwanego, dzieje się tak np. w sytuacji gdy powód twierdzi ze strona pozwana nie spłaciła długa, natomiast pozwany temu zaprzecza. Wówczas to pozwany dłużnik musi wykazać, że zaspokoił zobowiązanie powoda.

Zasady postępowania cywilnego

Procedura cywilna jest bardzo skomplikowane dlatego działanie strony bez zawodowego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego może doprowadzić do powstania wyjątkowo ciężkich skutków po jej stronie. Dlatego też warto skorzystać z pomocy Kancelarii adwokackich lub Kancelarii radcowskich. Prawnik zna procedurą cywilną co ułatwi stronie wykazanie swoich racji. Firmy zwykle są obsługiwane przez Prawników In-house lub w ramach stałej, bądź doraźnej obsługi prawnej przedsiębiorców. Postępowanie cywilne toczy się w procesie lub nie procesie. Oba rodzaje postępowań mają swoje wspólne cechu oraz wzajemne odrębności.

Opłaty i koszty w procedurze cywilnej 

Postępowanie cywilne nie jest również wolne od opłat. Samo wniesienie pozwu czy wniosku w postępowaniu nieprocesowym jest nierozerwalnie połączone z obowiązkiem wniesienia niekiedy bardzo wysokiej opłaty wpisowej.  Z opłaty tej możemy być zwolnieni jeżeli jesteśmy osobami niezamożnymi, a poniesienie tej opłaty nie jest możliwe bez uszczerbku dla utrzymania nas samych oraz naszej rodziny.

Właściwość Sądów na Podkarpaciu

Sprawy cywilne na terenie miasta Przeworsk rozstrzyga Sąd Rejonowy w Przeworsku znajdujący się na ulicy Lwowskiej 9. Natomiast budynek Sądu Rejonowego w Jarosławiu znajduje się na ulicy Jana Pawła II pod numerem 11. W Rzeszowie znajduje się dość duży Sąd Rejonowy, który załatwia sprawy między innymi mieszkańców miasta Rzeszów. W tych trzech miastach, które zostały wymienione powyżej wykonuje przede wszystkim swoją  praktykę, jednak w razie potrzeby prowadzę sprawy z całej Polski.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus