Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Polecenie służbowe

Podstawowe obowiązki pracownika

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest świadczenie pracy, w szczególności wykonywanie poleceń pracodawcy oraz pracowników i innych osób pełniących funkcje jego przełożonych służbowych. W przypadku gdy pracownik kwestionuje polecenia służbowe przełożonych powinien zwrócić się z tym problemem do pracodawcy.  Pracownik w przeciwieństwie do zleceniobiorcy czy wykonawcy podlega kierownictwu pracodawcy lub osobom wyznaczonym przez pracodawcę. Pracownik nie powinien oceniać zasadności czy celowości czynność, która została mu polecona. To pracodawca lub przełożony służbowy decydują o tym co pracownik powinien robić pracy, tj. jakie zadania służbowe wykonywać. Nie wykonywanie przez pracownika poleceń służbowych jest zaprzeczaniem stosunku narusza również inny z podstawowych obowiązków pracownika jakim jest dbałość o dobro zakładu pracy.

Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia? 

Obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy i przełożonych służbowych nie jest jednak regułą bezwzględnie obowiązującą. Pracownik może, a nawet jest zobligowany do odmowy wykonania polecenia, które prowadziło by do naruszenia prawa, w szczególności popełnienie wykroczenie lub przestępstwa. W takim przypadku pracownik jest upoważniony do odmowy wykonania polecenia, podobnie gdy zakres polecenia przekracza zakres obowiązków służbowych powierzonych pracownikowi w umowie o pracę.

Skutki niewykonania polecenia służbowego 

Za naruszenie obowiązku wykonywania przez pracownika polecenia służbowych pracodawca może zastosować karę upomnienia lub karę nagany. Informacja o zastosowaniu kary porządkowej upomnienia i nagany będzie znajdować się w aktach osobowych pracownika. Jeżeli pracownik w sposób uporczywy nie wykonuje poleceń służbowych można również zastosować najostrzejszą dla pracownika sankcję jaką jest rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, z uwagi na naruszenie przez pracownika jego podstawowych obowiązków. W takim przypadku pracodawcy będzie przysługiwało od pracownika również odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Nie wyklucza to odpowiedzialności pracownika, wynikającej ze szkody jaka powstała w Zakładzie pracy w skutek nie wykonywania przez niego poleceń służbowych.

Pomoc prawna w sprawach pracowniczych

Jeżeli Twój pracownik nie wykonuje poleceń służbowych powinieneś zasięgnąć pomocy adwokata lub radcy prawnego, który pomoże Ci przygotować pisemne wezwanie pracownika do zaprzestania naruszania warunków umowy o pracę oraz będzie Cię reprezentował jeżeli spór trafi na wokandę sędziowską. Jeżeli natomiast jesteś przełożonym, służbowym pracownika musisz zgłosić fakt nie wykonywania poleceń służbowych przez pracownika jego pracodawcy. Przygotujemy również oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia. Nasza Kancelaria w Jarosławiu, Rzeszowie oraz Przeworsku pomaga również pracownikom, którzy zasadnie odmawiają wykonywania poleceń służbowych wydawanych przez pracodawców, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy o pracę.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus