Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Opłaty za wpis w księdze wieczystej

Rodzaje opłat za wpis

Ujawnienie prawa w księdze wieczystej podlega opłacie sądowej. Opłaty te są stałe i ich wysokość nie jest uzależniona od wartości prawa podlegającego wpisowi lub wykreśleniu. Szczegółowo kwestie ponoszenia opłat w postępowaniu wieczysto-księgowym reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ważne jest aby opłata ta została wniesiona we właściwej formie i wysokości. W przypadku uchybienia w tym zakresie Sąd nie wezwie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku, lecz od razu zwróci wniesiony wniosek. Oczywiście istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku poniesienia opłaty w postępowaniu wieczysto-księgowym. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do Sądu. Jeżeli Sąd wyda postawienie o zwolnieniu z przedmiotowych kosztów Wnioskodawca ma trzy miesiące na złożenie wniosku o wpis prawa w księdze wieczystej, później zwolnienie traci moc.

Wysokość opłat za wpis w księdze wieczystej

Od wpisu prawa własności pobiera się co do zasady opłatę sadową w wysokości 200 zł. Opłata ta dotyczy również wykreślenia prawa własności, jednak w takim przypadku jest niższa. W niektórych sytuacjach istnieje możliwość wniesienia niższej opłaty. Dla przykładu wpis prawa własności wynikający z przeprowadzonego postępowania spadkowego lub postępowania o dział spadku podlega niższej opłacie. W takiej sytuacji opłata wynosi jedynie 150 zł. Opłata jest również niższa w przypadku wpisania udziału we własności. W takim przypadku pobierana jest opłata proporcjonalna do wielkości udziałów, z tym zastrzeżeniem, że opłata ta nie może być niższa niż 100 zł. Dla przykładu jeżeli udział wynosi 1/2, to jego ujawnienie w księdze wieczystej będzie kosztować 100 zł podobnie jak udziału w wielkości jednej drugiej. W przypadku wykreślenia prawa własności opłata sądowa jest o połowę niższa niż w przypadku wpisu prawa własności. Opłacie podlega również założenie księgi wieczystej lub odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej. W obu przypadkach opłata wynosi 60 zł, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli wnosi się o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości odłączonej z innej księgi wieczystej pobiera się tylko jedną opłatę w kwocie 60 zł. Wniosek o wpis w księdze wieczystej oraz dokonać wszelkich niezbędnych opłat może dokonać również w imieniu Wnioskodawcy adwokat lub radca prawny.

Ujawnienie prawa w księdze wieczystej 

Istnieje obowiązek ujawnienia swoich praw w księgach wieczystych. Z uwagi na bezpieczeństwo obrotu jak i interesy samego właściciela wskazane jest, aby wykonać to jak najszybciej, aby uchronić się od wyjątkowo ciężkich skutków wynikających z rękojmi wiary ksiąg wieczystych. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy redakcji wniosku o wpis w księdze wieczystej lub chciałbyś, aby prawnik załatwił za Ciebie wszelkie formalności z tym związane serdecznie zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus