Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Ogłoszenie testamentu

Zasady dziedziczenia testamentowego

W przypadku gdy spadkobierca pozostawił po sobie testament to dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo nad dziedziczeniem ustawowym. Najczęściej testament znajduje się w rękach osób najbliższych dla spadkodawcy, a w przypadku testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego u Notariusza. W przypadku gdy testament nie został sporządzony przez notariusza zgodnie z przepisami postępowania cywilnego osoba będąca w jego posiadaniu ma obowiązek złożyć go w sądzie. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku ww. osoba naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą między innymi względem spadkobierców, ale nie tylko. Niezależnie od tego Sąd może także nałożyć na taką osobę stosunkowo wysoką grzywnę. Ukrywanie testamentu często leży w interesie spadkobierców ustawowych, którzy zostali wyłączeni od dziedziczenia na podstawie testamentu.

Na czym polega ogłoszenie testamentu 

Otwarcie testamentu jest czynnością dokonywaną przez niezawisły Sąd lub Notariusza. Sąd może ogłosić testament co do zasady wyłącznie w przypadku gdy posiada dowód na okoliczność, że spadkodawca nie żyje. Dowodem takim może być przede wszystkim akt zgonu. O terminie ogłoszenia testamentu nie zawiadamia się jednak osób zainteresowanych w sprawie, tj. spadkobierców testamentowych, czy uprawnionych do zachowku. Istnieje możliwość, że spadkobierca pozostawił po sobie kilka testamentów. Dla przykładu spadkodawca sporządził testament, w którym wyłącznym spadkobiercą po swojej śmierci uczynił syna. W związku z faktem, iż pomiędzy spadkodawcą, a przyszłym spadkobiercą doszło do konfliktu spadkodawca sporządził nowy testament, w którym do dziedziczenia powołał wyłącznie córkę. W takim przypadku dziedziczenie po śmierci spadkodawcy nastąpi na podstawie testamentu sporządzonego później, a wcześniejszy testament będzie uznany za odwołany. Z ogłoszenia testamentu Sąd sporządza stosowny protokół, który dokumentuje w szczególności datę otwarcia testamenty i wskazuje osobę, która złożyła testament. Po ogłoszeniu testamentu osoby zainteresowane powinny zostać zawiadomione o tym fakcie przez Sąd lub Notariusza. W zawiadomieniu tym należy również poinformować o zawartych w testamencie rozrządzeniach. W przypadku gdy dziedziczenie następuje na podstawie testamentu przedmiotem postępowania o nabycie spadku może być również stwierdzenie ważności testamentu od czego zależy również minimalna stawka radcy prawnego lub adwokata za prowadzenie sprawy. Testament jest bardzo ważnym dokumentem i należy go złożyć do Sądu w oryginale, dlatego trzeba bardzo uważać, aby nie uległ on przypadkowemu zniszczeniu lub też uszkodzeniu.

Jak umówić się na poradę prawną? 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat dziedziczenia testamentowego zapraszamy do kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus