Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Szczególny rodzaj odpowiedzialności majątkowej pracownika 

 Jak wiadomo zasadą jest zgodnie z kodeksem pracy, że odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie jest w sposób istotny ograniczona do wartość trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę. W niektórych jednak przypadkach ograniczenie te nie znajduje zastosowania. Oprócz sytuacji, gdy pracownik celowo wyrządził szkodę dotyczy to także tak  zwanej odpowiedzialności o zaostrzonym rygorze, która znajduje zastosowanie w przypadku odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi.

Jakie warunki musi spełnić pracodawca? 

  Pracodawca w celu rozszerzenia odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone musi uzyskać zgodę pracownika. Najczęściej strony zawierają stosowną umowę w tym zakresie, która określa rodzaj powierzonego mienia oraz warunki odpowiedzialności. Dodatkowo należy sporządzić protokół odbioru mienia powierzonego, który dokładnie określi rodzaj oraz ilość powierzonych przedmiotów.  W przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody powstałej w mieniu powierzonym to na pracodawcy ciąży ciężar udowodnienia, że pracownik wyraził zgodę na przyjęcie tego specyficznego rygoru odpowiedzialności. W przypadku gdy pracownik odmawia wyrażenia zgody w tym zakresie pracodawca może rozwiązać stosunek pracy, należy bowiem uznać, że wyrażenie takiej zgody stanowi podstawowy obowiązek pracownika, który najczęściej umożliwia mu przystąpienie do pracy.

Jakie jest zakres odpowiedzialności pracownika za mienie? 

  Nie każdą rzecz pracodawca może powierzyć pracownikowi, jedynie te które zostały wymienione w art. 124 kodeksu pracy. W tym katalogu znajdują się, w szczególności pieniądze oraz papiery wartościowe. Wartość takich przedmiotów może być bardzo wysoka dlatego też przyjęcie przez pracownika pełnej odpowiedzialności za to mienie stwarza dla niego wysokie ryzyko ekonomiczne. Odpowiedzialność pracownika ma jednak charakter odpowiedzialności z tytułu winy, a nie ryzyka. Szkoda może polegać zarówno na utracie ww. przedmiotów lub ich uszkodzeniu. Dlatego też nie można obciążyć pracownika szkodą, która powstała z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Dla przykładu pracownik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie kasy fiskalnej. W takim jednak przypadku to na pracowniku ciąży ciężar dowodu w zakresie wykazania, iż szkoda powstała w skutek niezawinionych przez niego okoliczności, np. z powodu zaniedbań samego pracodawcy. W postępowaniu sądowym pracownik może być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawego z wyboru lub skorzystać z usług pełnomocnika z urzędu.

Jak możesz się z Nami skontaktować? 

  Kancelaria, na stronie której się znajdujesz posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą zapraszamy do kontaktu. Zajmujemy się również prawem pracy.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus