Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Odpowiedzialność odszkodowawcza za działanie organów władzy publicznej

Kiedy skarb państwa odpowiada za szkodę?

Przypadki, że przez działanie organu władzy publicznej obywatel ponosi szkodę są nader częste. Jeżeli szkoda nastąpiła wskutek wydanie ostatecznej decyzji lub orzeczenia jej naprawienia można zgodnie z kodeksem cywilnym żądać dopiero po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem. Niezgodność z prawem może polegać również na zaniechaniu, czyli na niewydaniu decyzji, czy też orzeczenia, w przypadku gdy przepisy prawa tego wymagają. Oznacza to, że w przypadku gdy organ administracji wydał decyzję, której wykonanie wyrządziło szkodę, poszkodowany powinien w pierwszej kolejności wystąpić o unieważnienie decyzji, a jeżeli jest to niemożliwe żądać stwierdzenia przez właściwy organ, że decyzja została wydana niegodnie z prawem, narusza prawo. W przypadku wypłaty przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego odszkodowania w niektórych przypadkach może również odpowiedzieć na zasadzie regresu pracownik administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Niestety jednak ze względu na skomplikowana procedurę ustawa ta rzadko znajduje zastosowanie. Ponadto odpowiedzialność pracownika administracji jest przy tym bardzo ograniczona. Zasadnym jest postulat, aby pracownicy administracji odpowiadali w pełnej wysokości i bez ograniczeń w przypadku gdy w skutek ich działań skarb państwa lub jednostka samorządu terytorialnego w skutek wypłaty odszkodowania ponosi szkodę. Bez wątpienia spowodowałoby to poprawę jakości świadczonych przez administrację publiczna usług z uwagi na ponoszenie przez jej pracowników pełnej odpowiedzialności za podejmowane działania w zakresie sprawowanych funkcji. Prowadzenie sprawy odszkodowawczej możemy powierzyć również adwokatowi lub radcy prawnemu, który wniesie stosowny pozew, oraz będzie reprezentował osobę poszkodowaną przed Sądem.

Szkoda spowodowana wydaniem aktu normatywnego

W przypadku gdy szkoda powstała w wyniku wydania aktu normatywnego strona może dochodzić odszkodowania dopiero gdy zostanie stwierdzone, że akt ten został wydane z naruszeniem Konstytucji, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, czy tez przepisami prawa rangi ustawowej. Nie dotyczy to, przypadków gdy szkoda powstała w wyniku nie wydania aktu normatywnego do którego wydania organy władzy publicznej były zobligowane. Wówczas kwestię tego, czy niewydanie aktu normatywnego nastąpiło z naruszaniem prawa rozstrzyga Sąd orzekający w sprawie odszkodowania. 

Pomoc prawna Kancelarii

Zajmujemy się sprawami o odszkodowania od skarbu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zapraszamy do Kancelarii Radcy Prawnego Joanna Orłowska-Pączek. Biura Kancelarii znajdują się między innymi w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus