Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Odebranie dziecka w trybie konwencji haskiej, a zawieszenie postępowania

Rozstrzygnięcie Sądu 

 Jak wiadomo zgodnie z konwencją dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. zwanej w obrocie konwekcją haską, którą stronę jest również Polska właściwy organ krajowy jest zobowiązany do podjęcia czynności w celu powrotu dziecka uprowadzonego lub zatrzymanego przez jednego z rodziców do rodzica, który zgodnie z orzeczeniem organu jurysdykcyjnego innego państwa jest uprawniony do sprawowania opieki nad tym dzieckiem. W postępowaniach tych zasadą jest posiadanie jurysdykcji przez państwo, do którego zostało uprowadzone dziecko. W praktyce może dojść do sytuacji, że osoba (rodzic), która dokonała uprowadzenia lub zatrzymania dziecka wystąpi do polskiego Sądu o rozstrzygnięcie w przedmiocie opieki oraz władzy rodzicielskiej nad dzieckiem W takiej sytuacji co nie budzi wątpliwości pierwszeństwo należy przyznać postępowaniu prowadzonemu na podstawie konwencji haskiej i tak też czyni polski ustawodawca w art. 6982 §2 k. p. c. W postępowaniach z udziałem czynnika trans-granicznego warto skonsultować się z radcą prawnym lub adwokatem.

Konwencja haska, a prawo krajowe 

  Z powołanego artykułu wynika, że w okresie gdy toczy się postępowanie na podstawie konwencji haskiej Sąd polski nie może wszcząć postępowania, którego przedmiotem będzie rozstrzygniecie w sprawie władzy rodzicielskiej lub opieki nad dzieckiem, którego dotyczy to pierwsze postępowanie. Jeżeli natomiast okoliczność taka ujawni się dopiero po wszczęciu postępowania, np. w skutek zatajenie jej przez Wnioskodawcę Sąd obligatoryjnie powinien zawiesić takie postępowanie z urzędu, co oczywiście nie wyklucza możliwości złożenia wniosku w tym zakresie przez osobę zainteresowaną. Postępowanie takie może dotyczyć wyłącznie kwestii władzy rodzicielskiej oraz opieki, a także materie te mogą stanowić treść rozstrzygnięć dodatkowych (np. w postępowaniu rozwodowym). Po zakończeniu postępowania prowadzonego na podstawie konwencji haskiej, które co do zasady powinno prowadzić do powrotu dziecka do rodzica, który sprawuje nad nim opiekę na podstawie zagranicznego organu jurysdykcyjnego polski Sąd powinien postępowanie wznowić i rozstrzygnąć co do istoty. Zakończenie postępowania prowadzonego w trybie konwencji haskiej dotyczy jednak wyłącznie fazy jurysdykcyjnej, dlatego dla wznowienia ww. zawieszonego postępowania nie jest konieczne wykonanie orzeczenia wydanego w trybie konwencji haskiej. W każdym jednak przypadku Sąd jest zobligowany do badania swojej jurysdykcji krajowej z urzędu, którą reguluje art. 11063 . Niezależnie od tego należy zaznaczyć, że uprowadzenie dziecka przez drugiego z rodziców lub jego bezprawne zatrzymanie stanowi również przestępstwo.

Zmiany w przepisach 

  W sejmie procedowany jest projekt ustawy w sprawie regulacji dotyczących postępowań mających na celu wykonanie postanowień między innymi konwencji haskiej. Z uwagi na ten fakt należy spodziewać się zmian w opisywanych procedurach. Kancelaria na stronie, której się znajdujesz posiada biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Zapraszamy do kontaktu.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus