Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Miejsce odbycia Zgromadzenia Wspólników

Siedziba spółki, a miejsce odbycia zgromadzenia 

 Zgodnie z kodeksem cywilnym siedziba spółki znajduje się w miejscu, gdzie wykonywane są czynności w zakresie zarządzania tą spółką. Siedzibę należy rozumieć jako miejscowość, a nie konkretny adres dlatego też w umowie spółki wystarczającym jest wskazanie nazwy miejscowości, w której siedzibę będzie miał jej organ zarządzający. Zmiana siedziby spółki wymaga zmiany umowy spółki oraz dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Siedzibą spółki może być dowolna miejscowość, z tym ograniczeniem, że musi się ona znajdować na terytorium Polski. Dla przykładu Sąd Rejestrowy odmówi wpisania do rejestru spółki, która zgodnie z zawartą umowę posiada siedzibę na terenie, np. Niemiec. Wymóg wskazania siedziby na terytorium Polski nie będzie również spełniony gdy siedziba ta znajdować się będzie w polskiej ambasadzie, czy na polskim statku wodnym lub powietrznym. (siedziba spółki musi się znajdować na fizycznym obszarze naszego kraju wyznaczonym granicami zewnętrznymi).

Gdzie powinno odbyć się Zgromadzenie Wspólników? 

  Zgodnie z kodeksem spółki handlowych zasadą jest to, że Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno odbywać się w siedzibie spółki wskazanej w umowie lub statucie. Ponadto nawet jeżeli w umowie spółki nie została przewidziana taka możliwość to istnienie możliwość odbycia zgromadzenia wspólników w innej miejscowości. W tym przypadku warunkiem jest to, aby wszyscy wspólnicy wyrazili zgodę na odbycie takiego zgromadzenia. Zgoda ta musi być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezachowanie tej formy powoduje nieważność uchwał podjętych na zgromadzeniu. (w tym przypadku każdy ze wspólników może wystąpić z powództwem o stwierdzenie nieważności przedmiotowych uchwał). Jeżeli wspólnicy zdecydują się na odbycie zgromadzenia w innym miejscu to i tak musi to być miejscowość znajdująca się na terytorium Polski. W praktyce taka sytuacja może wystąpić bardzo często. W przypadku gdyby prawodawca nie przewidział tego rodzaju instytucji to odbycie zgromadzeniu wspólników w innej miejscowości byłoby możliwe dopiero po zmianie umowy spółki co jest wyjątkowo czasochłonne i wymaga spełnienia wielu formalności. Bardzo często zgromadzenia wspólników odbywają się w Kancelariach notarialnych, jeżeli musza być zaprotokołowane przez rejenta.

Jak możemy Ci doradzić? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie świadczy usługi prawne na terenie całego województwa podkarpackiego. Przed wizytą u notariusza warto skonsultować się z prawnikiem w celu wstępnej weryfikacji zamiaru i treści planowanej czynności notarialnej. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.  

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus