Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Kurator w sprawach o unieważnienie małżeństwa

Kiedy istnieje możliwość unieważnienia małżeństwa? 

W niektórych sytuacjach niektóre podmioty mogą być zainteresowane stwierdzeniem nieważności małżeństwa nawet po śmierci jednego z małżonków. W takim przypadku zachodzi konieczność ustanowienia kuratora. Decyzję w sprawie ustanowienia kuratora dla zmarłego małżonka w sprawie o unieważnienie małżeństwa podejmuje Sąd, w okręgu którego znajdowało się ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. Może również zaistnieć sytuacja, że oboje małżonkowie nie żyją, a zachodzi potrzeba unieważnienia małżeństwa. W takim przypadku ustanawia się kuratora dla każdego z małżonków. Kuratorem takim może być, w szczególności osoba bliska dla małżonka, lub osoba trzecia taka jak radca prawny lub adwokat. Nie istnieje natomiast możliwość, aby ten sam kurator został ustanowiony dla obydwu z małżonków, co jest uzasadnione tym, że kurator nie może reprezentować sprzecznych ze sobą interesów.

Unieważnienie małżeństwa, a dziedziczenie 

Unieważnienie małżeństwa podobnie jak ustalenie nieistnienia małżeństwa ma wpływ na dziedziczenie ustawowe. Małżeństwo, które zostało unieważnione traktowane jest co do zasady jako niebyłe, a co za tym idzie małżonek po unieważnieniu małżeństwa nie jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po drugim małżonku. Nie dotyczy to co oczywiste dziedziczenia testamentowego, które jest uzależnione wyłącznie od woli spadkodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, że małżonek uzyskał po śmierci drugiego małżonka akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza lub w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku został uznany za spadkobiercę ustawowego. W związku z tym podmioty takie jak spadkobiercy spadkodawcy mogą być zainteresowane unieważnieniem małżeństwa w celu odsunięcia jednego ze spadkobierców od spadkobrania.

Powództwo o unieważnienie małżeństwa

Powództwo o unieważnienie małżeństwa mogą oprócz samych małżonków wytoczyć także inne osoby zainteresowane. Warunkiem jest tutaj wykazanie interesy prawnego. Interes ten ma zwykle charakter majątkowy związany ze spadkobraniem lub podziałem majątku objętego wspólnością majątkową małżonków. Jeżeli zachodzi taka potrzeba stosowane powództwo może wytoczyć również prokurator. Przepisy dotyczące ustanowienia kuratora dla zmarłego małżonka w postępowaniu o unieważnienie małżeństwa stosuje się odpowiednio do spraw, których przedmiotem jest stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Pomoc w sprawach małżeńskich

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji związanych z procedurą cywilną, w zakresie w jakim rozpoznawane są sprawy rodzinne o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus