Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Delegowanie pracowników

Na czym polega delegowanie pracowników? 

Delegowanie pracownika polega na tym, że pracodawca powierza pracownikowi pełnienie obowiązków służbowych w innym państwie. Zasady delegowania pracowników na terenie innego państwa Unii Europejskiej regulują przepisy prawa krajowego stanowiące implementacje unijnej dyrektywy. W przypadku delegowania pracowników z poza obszaru UE zastosowanie znajdują natomiast przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z tą dyrektywą państwa są zobowiązane zapewnić pracownikom delegowanym na teren danego państwa ochronę taką, jaka przysługuje pracownikom rodzimym.  

Delegowanie, a delegacja

Delegowanie pracowników stało się w ostatnich czasach bardzo popularne, w związku ze wzrostem migracji zarobkowej oraz przemysłowej. Delegowanie należy odróżnić od delegacji pracownika, która jest podrożą służbową. Obie instytucje różnią się zarówno celem jak i zakresem czasowym. Oddelegowanie jest po prostu tymczasową zmianą miejsca pracy natomiast delegacja stanowi podróż służbową, która ma charakter incydentalny dlatego nie charakteryzuje się ciągłością czasową.

Uprawnienia pracownika, w przypadku delegowania 

Pracownikowi w związku z podróżą służbową przysługują dodatkowe świadczenia, natomiast pracownikowi delegowanemu przysługuje między innymi co najmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące na terenie państwa na terenie, którego następuje delegacja, a co za tym idzie zastosowanie znajduje prawo obce nawet jeżeli sprawa zostanie rozpoznana polskiej jurysdykcji krajowej. Sprawy te dotyczą najczęściej polskich pracowników, którzy wyjeżdżają na polecenie pracodawców poza granice kraju, a także agencji pośrednictwa pracy zajmujących się wynajmem pracowników z Polski dla przedsiębiorców z krajów Europy Zachodniej  takich jak Wielka Brytania, czy Niemcy.

Rozstrzygnięcie sporu przez Sąd 

Przy sporach z pracodawcą w zakresie zakwalifikowania danego zdarzenia jako podróż służbową  czy też oddelegowania pracownika zatrudniani mogą żądać jego rozstrzygnięcia przez Sąd zgłaszając odpowiednie powództwo. Takie pismo procesowe może sporządzić również adwokat lub radca prawny. W swojej praktyce prowadzę sprawy z zakresu prawa pracy, w tym sprawy związane z delegowaniem pracowników do innego państwa UE. Zwykle w takich przypadkach pracodawcy są reprezentowani przez zawodowych pełnomocników, dlatego pomoc profesjonalnego prawnika może bardzo się przydać. Prowadzę sprawy na terenie województwa podkarpackiego, zwłaszcza w Jarosławiu, Rzeszowie, Przeworsku oraz Przemyślu. w razie potrzeby zastępuję strony w postępowaniu Sądowym również na obszarze całej Polski w oparciu o osobiste stawiennictwo, substytucję lub zastępstwo aplikanta.  

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus