Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Ciężar dowodu

Zasady postępowania cywilnego 

Zgodnie z art. 6 kodeksy cywilnego co do zasady ciężar odwodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Analogiczne rozwiązanie dotyczy obok dowodzenia również instytucji uprawdopodobnienia. Oznacza to, że jeżeli ktoś podnosi pewną okoliczność (np. z której wynika jego roszczenie) musi je udowodnić, czyli wskazać dowody, które potwierdzają, że rzeczywiście ona zaistniała. Reguła ta odnosi się zarówno do postępowania nieprocesowego, jak i do procesu. Norma tą kieruje się również postępowanie egzekucyjne. Nie jest to jednak to reguła bezwzględna, nie znajduje ona bowiem zastosowania w przypadku gdy lex specialis stanowi inaczej. W uproszeniu oznacza to, że to na powodzie (w nieprocesie na wnioskodawcy, zaś w postępowaniu egzekucyjnym na wierzycielu) ciąży obowiązek wykazania prawdziwości swoich twierdzeń.

Zasadą kotradyktoryjności postępowania 

Zasada obciążenia powoda ciężarem dowodu wynika z zasady kontradykcyjności, to osoba która żąda od innej czegoś czyli występuje z określonym roszeniem powinna wykazać zasadność swojego stanowiska. Sąd wyłącznie rozstrzyga spór, nie prowadzi natomiast postępowania na wzór prokuratora (w zakresie postępowania przygotowawczego). Ze względu na bezwzględny charakter art. 6 kodeksu cywilnego niedopuszczalnym jest inne uregulowanie ciężaru dowodowego, np. na mocy postanowienia umowy stron. Postanowienie takie będzie nieważne i nie wywoła żadnych skutków materialnych oraz procesowych. Nie oznacza to, że zawsze na powodzie ciąży ciężar dowodu. Przykładem może być powództwo o zapłatę. Co prawda powód dowodzi w nim istnienia zobowiązania, jednak to pozwany musi wykazać, że skutecznie uczynił zadość temu zobowiązaniu (spłacił dług, na dowód czego przedkłada dowód wpłaty na rachunek bankowy wierzyciela), a tym samym roszczenie powoda nie jest zasadne (jako, że wywodzi skutek prawny w postaci wygaśnięcia zobowiązania z faktu, iż zaspokoił wierzyciela). Zachęcam do wybranego przez skorzystania z usług adwokata lub radcy prawnego.

Domniemania prawne i faktyczne

W polskim prawie obowiązują również domniemania prawne, które w znacznym zakresie zmieniają regułę sformułowaną w art. 6 k.c. W przypadku gdy fakt, na który powołuje się powód wynika z domniemania prawnego jest on zwolniony z obowiązku jego udowodnienia, a nawet uprawdopodobnienia i to na pozwanym ciąży obowiązek podważenia tego faktu (jeżeli oczywiście jest to domniemanie wzruszalne). Kwestie z zakresu procesu dowodowego są bardzo skomplikowane, dlatego wymagają dużej znajomości zarówno przepisów prawa, jak i orzecznictwa, zwłaszcza wyroków Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego. W zakresie oceny dowodów duża rola należy do sędziego, który ocenia materiał dowodowy według własnego przekonania. Co prawda decyzje Sądu są ograniczone przepisami prawa, lecz pozostaje spory zakres luzu decyzyjnego. Wynika to z faktu, że każda sprawa jest inna, dlatego nie jest możliwe i celowe sformułowanie przepisów prawa w sposób na tyle kazuistyczny, aby przewidzieć wszystkie przypadki. Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek znajduje się natomiast w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus