Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Cesja wierzytelności

Na czym polega cesja wierzytelności? 

Cesja wierzytelności polega na przelaniu wierzytelności z jednej osoby na drugą. W takim przypadku następuje zmiana pierwotnego wierzyciela. Zasadą jest, że w przypadku zmiany wierzyciela nie jest konieczna zgoda dłużnika, co za tym idzie bank, czy inny pożyczkodawca lub kredytobiorca może sprzedać nasz dług np. firmie windykacyjnej. Zasada ta nie obowiązuje w drugą stronę, bowiem do zmiany dłużnika potrzebna jest zgoda wierzyciela. Jest to zrozumiałe bowiem zamiana taka może wpływać na możliwość zaspokojenia wierzyciela, z uwagi na fakt iż nowy dłużnik może dysponować mniejszymi zdolnościami płatniczymi niż poprzedni. Zasady cesji wierzytelności reguluje kodeks cywilny. W raz z przeniesieniem prawa do wierzytelności na nowego wierzyciela przechodzą również inne prawa związane z wierzytelnością, takie jak uprawnienie do żądania należności ubocznych, w szczególności odsetek za opóźnienie w zapłacie.

Charakter umowy cesji wierzytelności 

Umowa cesji ma charakter zobowiązująco-rozporządzający, chyba że strony inaczej postanowią lub jeżeli lex specialis przewidział wyjątek w tym zakresie. Umowa cesji jest również umową kauzalną, oznacza to, że jej ważność nie jest oderwana od przyczyny jej zawarcia, czyli stosunku podstawowego, któremu umowa ta czyniła zadość (zobowiązaniem abstrakcyjnym natomiast jest np. zobowiązanie wynikające z czeku). Umowa przelania wierzytelności może być zawarta w dowolnej formie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy sama wierzytelność jest stwierdzona pismem to również jej cesja powinna czynić zadość pisemnej formie. Nowy wierzyciel powinien zawiadomić dłużnika o cesji pod tym rygorem, że w przypadku gdy tego nie zrobi dłużnik będzie mógł skutecznie spełnić zobowiązanie do rąk pierwotnego wierzyciela (chyba, że dłużnik wiedział o zmianie wierzyciela na podstawie cesji). W niektórych przypadkach można również nabyć prawa do wierzytelności spłacając cudzy dług. Warto pamiętać, że w przypadku cesji wierzytelności nowy wierzyciel musi uzyskać nową klauzule wykonalności, bowiem klauzula ta wskazuje konkretnego wierzyciela. Można również zamieścić w umowie, z której wynika wierzytelność, że wierzyciel nie będzie mógł dokonać cesji wierzytelności, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy umowa ta ma formę pisemną również to postanowienie musi mieć taką formę. Zasadą jest, że pierwotny wierzyciel odpowiada wyłącznie za istnienie zobowiązania, a nie za zdolności płatnicze dłużnika.

Pomoc zawodowych prawników 

Jeżeli bank lub inny wierzyciel zbył Twoją wierzytelność i chcesz wiedzieć czy miał do tego prawo zapytaj adwokata lub radcy prawnego. Prawnik pomoże Ci również w przypadku gdy to Ty chcesz scedować przysługującą Ci wierzytelność na inną osobę. Zapraszam do Kancelarii Radcy Prawnego osoby z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Województwa Podkarpackiego, w tym powiatu rzeszowskiego, przeworskiego, przemyskiego oraz jarosławskiego. 

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus