Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Alimenty wstecz

Cele obowiązku alimentacyjnego 

Obowiązek alimentacyjny ma służyć przede wszystkim zaspokojeniu aktualnych oraz przyszłych uzasadnionych potrzeb uprawnionego do alimentacji. Możliwość ubiegania się o alimenty wstecz jest bardzo ograniczona. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy obowiązek alimentacyjny został stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu zaopatrzonym w klauzule wykonalności, wówczas obowiązuje bowiem trzyletni termin przedawnienia. Teza o tym, że obowiązek alimentacyjny nie dotyczy co do zasady zdarzeń przeszłych jest akcentowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zasada ta obowiązywała jeszcze w orzecznictwie na gruncie prawa rodzinnego z 1946 r. Po wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego kodeksu rodzinnego z 1950 r. zasada ta nadal obowiązywała w orzecznictwie. Nie zmieniły tego również regulacje aktualnie obowiązującego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 1964 r.

Wyjątki od reguły

Wobec stanowiska judykatury możliwe jest jednak w pewnym sytuacjach ubieganie się o zasądzenie alimentów za okres przeszły. Dotyczy to przede wszystkim roszczenia regresowego osoby, która łożyła na utrzymanie uprawnionego do alimentacji, pomimo, iż nie była do tego zobowiązana. W takim przypadku nie jest to jednak stricte roszczenie alimentacyjne, tylko defacto roszczenie osoby trzeciej. Z roszczeniem alimentacyjnym możemy mieć natomiast do czynienia wówczas gdy uprawniony do alimentacji zaciągnął zobowiązania na swoje utrzymanie i teraz pozywa zobowiązanego, aby ten alimentował go w celu umożliwienia mu spłaty zaciągniętych zobowiązań, jeżeli bowiem zobowiązań takich nie zaciągał oznacza to, że uzyskał samodzielność finansową, a więc nie istniał obowiązek alimentacyjny. Jeżeli natomiast osoba trzecia go utrzymywała, to tej osobie przysługuje właściwe roszczenie regresowe.

Zasądzenie alimentów od dnia wniesienia pozwu do Sądu

Warto jednak pamiętać, że w powód może domagać zasądzenia alimentów od dnia wniesienia pozwu, co nie budzi wątpliwość w judykaturze. W skutek tego nawet jeżeli proces o alimenty potrwa bardzo długo to nie będzie miało to wpływu na czasowy zakres zobowiązania alimentacyjnego. Istnieje również możliwość zabezpieczenia alimentów na czas procesu dla którego wystarczającym jest uprawdopodobnienie roszczenia alimentacyjnego. Pozew o alimenty może również przygotować prawnik, w tym adwokat lub radca prawny. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać poradę prawna w Twojej konkretnej sprawie  zapraszam do mojej Kancelarii w Rzeszowie, Przeworsku albo w Jarosławiu. Radca prawny może przygotować dla Ciebie pozew lub inny dokument oraz reprezentować twoje interesy w Sądzie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus