Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Łączenie spółek

Na czym polega łączenie spółek?

Łączenie spółek zwane jest potocznie ich fuzją (w przypadku gdy dochodzi do zawiązania nowej spółki). Jest to proces bardzo skomplikowany, zwłaszcza gdy dochodzi do łączenia stosunkowo dużych podmiotów gospodarczych. Z uwagi na ten fakt przy dokonywaniu czynności z tym związanych warto skorzystać z usług zatrudnionego w spółce prawnika, lub powierzyć te sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu.

Jakie spółki można połączyć?

Zasadą jest, że może dochodzić do połączenia dwóch spółek kapitałowych, np. spółki zoo ze spółką zoo lub spółki akcyjne ze spółką zoo, albo połączenia spółki kapitałowej ze spółką a osobową, np. spółki zoo ze spółką jawną. Natomiast spółki osobowe mogą się połączyć w ten sposób że po ich fuzji powstanie spółka kapitałowa. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna nie może być spółką przejmującą, ani spółką nową zawiązaną. Wynika z tego, że po połączeniu spółek musi powstać zawsze spółka kapitałowa. Istnieją dwa rodzaje połączeni spółek. Pierwszą z nich jest przejęcie, które polega na tym że jedna spółka przejmuje majątek drugiej spółki. Po przejęciu spółka przyjęta traci swój byt prawny, natomiast spółka, która dokonała przejęcia trwa nadal. Drugą metodą połączenia jest zawiązanie nowej spółki. Ten rodzaj połączenia polega na tym, że nowo-powstała spółka przejmuje majątek łączonych spółek. Po dokonaniu takiego połączenia wszystkie spółki połączone tracą swój byt prawny, a pozostaje wyłącznie spółka powstała z połączenia.

Skutki połączenia 

Spółka powstała z połączenia oraz spółka przejmująca przejmują ogół praw przysługujących odpowiednio spółkom połączonych oraz spółkom przejmowanym. Dotyczy to również z wyjątkami przyznanych ww. spółka koncesji, pozwoleń i licencji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z przejęciem majątku przejmowanych lub łączonych spółek wspólnicy tych spółek zostają również wspólnikami spółki nowo-powstałej lub przejmującej spółki. Spółki przejmowane oraz spółki łączone zostają wykreślone z KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych w pewnym zakresie do łączenia spółek stosuje się odpowiednio przepisy regulujące powstanie tych spółek. Spółka która przejmuje majątek spółki przejmowanej lub spółek łączonych musi również ujawnić w księgach wieczystych ten fakt, w przypadku gdy w skład ww. majątku wchodzą rzeczy ujawnione w księdze wieczystej. Majątek spółki przejmowanej i spółek łączonych może być do momentu zaspokojenia zarządzany samodzielnie w związku z tym istnieją pewne regulację dotyczące pierwszeństwa zaspokojenia wierzycieli tych spółek.

Pomoc Kancelarii 

Autorem tego artykułu są pracownicy Kancelarii Radcy Prawnego. Siedzibę Kancelarii znajdziesz w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Nasza firma zajmuje się sprawami związanymi z łączeniem spółek prawa handlowego. Przygotujemy niezbędną dokumentację potrzebną do dokonania fuzji spółek.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus