Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Zgoda na realizację inwestycji w postaci urządzeń przesyłowych

Urządzenia przesyłowe

 Budowa urządzeń przesyłowych jest konieczna w celu dostarczenia ludności wody, różnego rodzaju energii oraz odprowadzania ścieków. Inwestycję takie są zlokalizowane najczęściej na prywatnych nieruchomościach. W związku z tym faktem przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem mediów lub odprowadzaniem ścieków są zobowiązane do uzyskania zgody na zrealizowanie takich inwestycji. Oczywiście najbardziej stabilną formą korzystania z nieruchomości w zakresie koniecznej do obsługi urządzeń przesyłowych jest stosowna służebność. Nie zawsze jednak przedsiębiorstwo przesyłowe dysponuję taką formą ograniczonego prawa rzeczowe, a wówczas musi ono każdorazowo ubiegać się o zgodę właściciela na realizację lub modernizację inwestycji.

Prawa właściciela

  Właściciel ma prawo dysponować swoją rzeczą, a wszelkie naruszenia jego prawa własności mogą być dochodzenie w trybie postępowania cywilnego. W celu zrealizowania inwestycji budowlanej konieczne jest uzyskania stosownego pozwolenia na budowę. Podmiotem realizującym i finansującym proces budowlany jest inwestor. W przypadku budowy urządzeń przesyłowych może to być, w szczególności zakład energetyczny. Zakład taki musi uzyskać zgodę właściciela nieruchomości. Zgoda jest potrzebna zarówno do zrealizowania inwestycji od początku, jak i do modernizacji, czy przebudowy już istniejących urządzeń. Zgodnie z powszechnym podglądem w orzecznictwie zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co stanowi wyjątkowo groźne zagrożenie dla inwestora. W związku z tym warto, aby inwestor podpisał z właścicielem nieruchomości umowę, na podstawie której w zamian za wynagrodzenie właściciel zrzeknie się prawa do cofnięcia przedmiotowej zgody pod rygorem wypłaty stosownego odszkodowania. Co prawda nawet w takim przypadku cofnięcie zgody będzie skuteczne na według prawa cywilnego i administracyjnego jednak inwestor będzie mógł żądać naprawienia szkody wynikłej z działania właściciela nieruchomości. W obrocie często spotyka się tego rodzaju sytuację, gdyż zakłady energetyczne dążą do uniknięcia ustanowienia służebności, które to wiążę się z zapłatą stosownego wynagrodzenia. Stwarza to jednak dla tego rodzaju inwestorów ryzyko, iż w skutek cofnięcia zgody właściciela ich inwestycja budowlana zostanie zatrzymana co narazi ich na ogromne koszty związane chociażby z postępowaniem administracyjnym. Warto wspomnieć, że w tym przypadku wchodzą też w grę koszty również wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego reprezentującego strony, a także inne koszty procesu, w przypadku zaskarżenia decyzji organu do WSA i NSA. 

Jak się z Nami skontaktować? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie oświadczy usługi w zakresie pomocy prawnej na różnych płaszczyznach procesów gospodarczych wynikających z prawa rzeczowego.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus