Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa

Małżeństwo 

 Zasadą jest, że małżeństwo można zawrzeć po ukończeniu 18 roku życia. Dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn. W poprzednim stanie prawnym wiek umożliwiający zawarcie małżeństwa przez mężczyzn był podwyższony. Było to zrozumiałe ze względu na obowiązkową służbę wojskową. Obecnie istnieje możliwość zawarcia małżeństwa przez kobiety już w wieku 16 lat jednak muszą być ku temu spełnione dodatkowe przesłanki. Natomiast w przypadku mężczyzn nie ma możliwości obniżenia wieku umożliwiającego zawarcie związku małżeńskiego.

Jak wygląda postępowanie?

  Postępowanie w przedmiocie udzielenia przez Sąd zgody na zawarcie małżeństwa jest prowadzone w trybie nieprocesowym na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W celu uruchomienia procedury konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez osobę uprawnioną. Sąd rozstrzyga przedmiotową sprawę w drodze postanowienia. Postanowienie takie nie może zostać zmienione ani uchylone co oznacza, ze jest ostateczne. W zezwoleniu na zawarcia małżeństw powinno zawierać określenia zarówno kobiety jak mężczyzny, którzy mają zawrzeć związek małżeński. W takich sprawach Sąd ma obowiązek wysłuchać zarówno przyszłych małżonków, jak i osoby im bliskie, takich jak rodzice. Fakultatywnie jeżeli Sąd uzna to za konieczne istnieje możliwość zlecenia kuratorowi Sądowemu sporządzenie wywiadu środowiskowego. W sprawie o udzielenie zgody na zawarcie małżeństwa mnogą zostać dopuszczone także inne dowody, w szczególności zaświadczenie na okoliczność, ze wnioskodawczyni jest w ciąży. Gdy postępowanie dotyczy osoby dotkniętej chorobą umysłową lub niedorozwojem umysłowym Sąd powinien dodatkowo wezwać lekarza psychiatrę na okoliczność stanu zdrowia Wnioskodawczyni. W sprawach tego rodzaju Sąd  powinien brać przede wszystkim pod uwagę to, aby rozstrzygniecie było zgodne z dobrem nowo-założonej rodziny. W przedmiotowym postępowaniu Wnioskodawczyni może występować przez pełnomocnika, z tym zastrzeżeniem, że nie wykluczy to obowiązku wysłuchania Wnioskodawczyni przez Sąd. Adwokat lub radca prawny jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej również w sprawach rodzinnych. Obowiązek ten dotyczy także innych prawników zatrudnionych w Kancelariach adwokackich lub radcowskich, a także personel administracyjny.

Kontakt z Kancelarią

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w sprawach rodzinnych. Staramy się świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie przy uwzględnieniu delikatnego charakteru spraw rodzinnych.  W celu umówienia konsultacji zalecany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus