Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Na czym polega zdolność prawna? 

Zdolność prawna jest to zdolność do tego aby nabywać prawa i obowiązku oraz być ich podmiotem. Zdolność prawna można określić jako podmiotowość prawną. W dzisiejszych czasach właściwym dla cywilizowanych porządków prawnych jest to, że każdy człowiek ją posiada od urodzenia do śmierci. W niektórych sytuacjach, pod pewnymi warunkami podmiotowość prawna posiada również człowiek jeszcze nienarodzony, ale poczęty (człowiek w fazie, gdy jako płód znajduje się w łonie matki). Inaczej było w ustawodawstwach starożytnych, lub niektórych prawodawstwach nowożytnych. W szczególności w prawie rzymskim (Imperium Rzymskiego) wyróżniano osoby wolne oraz niewolników. Ta druga kategoria nie posiadała zdolności prawnej.

Na czym polega zdolność do czynności prawnych? 

Zdolność do czynności prawnej ma natomiast charakter czynnościowy. Nie każda osoba posiada zdolność do czynności prawnych, pomimo posiadania zdolności prawnej. Zdolność do czynności prawnych może być również ograniczona. Zdolności do czynności prawnej nie posiadają osoby, które nie ukończyła 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnione całkowicie. Oznacza to, że osoby takie mogą posiadać prawa i obowiązki, lecz nie mogą dokonywać czynności prawnych. Osoba taka może zatem posiadać majątek, no. dom, nie może jednak tego domu samodzielnie sprzedać. Osoby takie posiadają jednak zdolności do zawierania niektórych umów.(powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego) Za osoby takie czynności dokonują jej przedstawiciele ustawowi. W przypadku osoby małoletniej są to zwykle jej rodzice, natomiast dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się w tym celu opiekuna. Osobami o ograniczonej zdolności do czynności prawnej są osoby ubezwłasnowolnione częściowo, dla których ustanawia się kuratora, oraz małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia i nie zostali ubezwłasnowolnieni całkowicie. Osoby takie mogą dokonywać niektórych czynność prawnych samodzielnie (dysponować swoim zarobkami), a na niektóre konieczna jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego. Zdolność prawna posiadają również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane według archaicznej terminologii ułomnymi osobami prawnymi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszam na bloga Kancelarii. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Pomoc Kancelarii w sprawach o ubezwłasnowolnienie

W swojej praktyce zawodowej prowadzimy sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe i ustanowienie odpowiednio kuratora lub opiekuna. Istotnym zagadnieniem jest tutaj kwestia stwierdzenia nieważności umów, które często są zawierane przez takie osoby pomimo, iż nie posiadają one zdolności do czynności prawnych.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus