Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Zawieszenie postępowania

Kiedy Sąd zawiesi postępowanie? 

W postępowaniu cywilnym, w niektórych przypadkach Sąd może fakultatywnie, a w innych musi bezwzględnie, obligatoryjnie zawiesić postępowanie. Obligatoryjne zawieszenie postępowania przez Sąd następuje w następujących przypadkach wymienionych w kodeksie postępowania cywilnego. Przede wszystkim, w sytuacjach gdy strona nie może już być uczestnikiem postępowania, a ma to miejsce wówczas gdy strona umrze. Kolejna okolicznością powodująca obligatoryjne zawieszenie postępowania jest śmierć przedstawiciela ustawowego strony (w szczególności małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie). Skutek taki następuje również wówczas gdy strona, ani jej przedstawiciel nie umierają, ale tracą zdolność procesową, np. w skutek ubezwłasnowolnienia. Sąd zawiesza również postępowanie w przypadku gdy przedstawiciel ustawowy strony utracił przymiot przedstawiciela ustawowego. W przypadku natomiast jednostek organizacyjnych zawieszenie postępowania o charakterze obligatoryjnym ma miejsce gdy w składzie jej organów zachodzą braku uniemożliwiające jej działanie. Obowiązek zawieszenie toczącego się postępowania cywilnego ciąży na organie orzeczniczym także w sytuacji, gdy strona (lub jej przedstawiciel ustawowy) znajduje się w miejscowości, w której nie ma możliwości komunikacji z Sądem, z tym zastrzeżeniem, że musi to być spowodowane nadzwyczajnymi wydarzeniami. Zawieszenie postępowania następuje również w przypadkach związanych z prowadzeniem postępowania upadłościowego. Również w takiej sytuacji mowa o obligatoryjnym zawieszeniu postępowania.

Fakultatywne zawieszenie postępowania

W niektórych przypadkach Sąd może fakultatywnie zawiesić postępowanie cywilne. Oznacza to, że celowości zawieszenie będzie oceniana w oparciu o konkretne okoliczności danej sprawy. Wówczas Sąd może, ale nie musi zawiesić postępowania po zbadaniu celowości takiej czynności. Przesłanką fakultatywnego zawieszenia postępowania jest między innymi okoliczność, że prowadzone jest inne postępowanie przed Sądem, od którego wyniki (rozstrzygnięcia) zależy postępowanie, które ma zostać zawieszone. Instytucja ta ma również analogiczne zastosowanie w przypadku gdy organem orzeczniczym, od którego rozstrzygnięcia zależą losy przedmiotowego postępowania jest organ administracji, który prowadzi postępowanie w celu wydania decyzji administracyjnej. Kolejnym przypadkiem gdy Sąd ma taką możliwość jest okoliczność, polegająca na tym, iż osoba trzecia wystąpiła do toczącego się postępowania z interwencją główna.

Konkretna porada prawna 

Omówienie wszystkich przypadków, w których Sąd może lub jest zobowiązany do zawieszenia postępowania cywilnego nie jest przedmiotem niniejszego artykułu. Szczegółowe regulację znajdują się w kodeksie postępowania cywilnego. W celu uzyskania porady prawnej w konkretnej sprawie dotyczącej zawieszenia postępowania najlepiej zasięgnąć opinii reprezentującego nas w sprawie adwokata lub radcy prawnego lub udać się po poradę prawną do Prawnika. Kancelaria Radcy prawnego na stronie której się znajdujesz położona jest w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Naszą ofertę znajdziesz tutaj.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus