Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Zastaw na prawach

Na czym polega zastaw? 

Zastaw jest instytucją prawa cywilnego. Zazwyczaj zastaw obejmuje rzecz ruchomą. Zastaw na prawach jest szczególnym, specyficznym, częściowo odrębnie uregulowanym w kodeksie cywilnym rodzajem ograniczonego prawa rzeczowego. Możliwa jest jednak również sytuacja, że przedmiotem zastawu będą prawa. Warunkiem w tym przypadku jest to, aby prawa te były zbywalne. Zbywalność oznacza możliwość przeniesienia tych prawa na inną osobę. Do zastawu na prawach stosuje się odpowiednio przepisu o zastawie na rzeczach. W celu zawarcia umowy zastawu na prawach należy zawrzeć stosowną umowę. Stronami umowy zastawu jest zastawnik oraz zastawca. Zastawnik jest to osoba, której przysługuje wierzytelność, natomiast zastawca jest właścicielem rzeczy na co do której ustanawia się ograniczone prawo rzeczowe w postaci zastawu. Zastawca nie musi być dłużnikiem osobistych zastawnika, a więc ww. ograniczone prawo rzeczowe może służyć zaspokojeniu zabezpieczeniu zobowiązania osoby trzeciej. W chwili ustanowienia zastawu zastawca staje się jednak zawsze dłużnikiem rzeczowym, co oznacza, że odpowiada za dług jedynie przedmiotem zastawu. Dla przykładu jeżeli dłużnik osobisty nie spełni świadczenia zastawnik kieruje egzekucję do przedmiotu zastawu, nie może natomiast być prowadzona egzekucja co do innych składników majątkowych zastawcy, jeżeli nie jest on równocześnie dłużnikiem osobistym.   Do ustanowienia prawa zastawu na prawach konieczne jest co do zasady zachowanie formy właściwej do przeniesienia prawa będącego przedmiotem tego prawa. Niezależnie od tego ustanowienia prawa zastawu na prawach wymaga w każdej sytuacji zachowania formy pisemnej z datą pewną. Dla przykładu ustanowienie prawa zastawu na wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki wymaga właśnie takiej formy.

Uprawnienia zastawnika 

Zastawnik jest uprawniony do podejmowanie czynności zmierzających do zachowania prawa. Do czynności tych należy między innymi możliwość wytoczenia powództwa negatoryjnego, czy też windykacyjnego. W postępowaniu mającym na celu zachowanie przedmiotu zastawu powód i pozwany może działać zarówno samodzielnie jak i korzystać z fachowej pomocy adwokata lub radcy prawnego. Przykładem zastawu na prawach jest zastaw na innej wierzytelności. Dla przykładu dłużnik zaciąga zobowiązanie i na podstawie umowy z wierzycielem ustanawia prawo zastawu na wierzytelności, która przysługuje mu na rzecz osoby trzeciej w celu zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania. W takim przypadku gdy dłużnik nie wykona zobowiązania wierzyciel będzie miał prawo żądać zaspokojenia od ww. osoby trzeciej, a tym samym zażądać od tej osoby zapłaty.

Pomoc Kancelarii

Prawo rzeczowe leży w zakresie zainteresowań Kancelarii. Jeżeli potrzebujesz zawodowego pełnomocnika może skontaktować się drogą elektroniczną z jednym z oddziałów Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus