Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Zasiedzenie czy uwłaszczenie

Różnice pomiędzy zasiedzeniem, a uwłaszczeniem

Zarówno instytucja zasiedzenia, ja i instytucja uwłaszczenia służą temu samemu celowy, a mianowicie uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości na korzyść osoby, która jest jej faktycznym, samoistnym posiadaczem. Pomiędzy tymi instytucjami istnieją jednak spore różnice. W niniejszym artykule omówione zostaną przesłanki oby instytucji oraz korzyści z nich wynikające.

Na czym polega zasiedzenie i uwłaszczenie?

Instytucja zasiedzenia dotyczy co do zasady każdej nieruchomości. W poprzednim stanie prawnym nie można był zasiedzieć nieruchomość należącej do skarbu państwa lub stanowiących mienie komunalne. Inaczej jest w przypadku uwłaszczenia, instytucja ta może bowiem znaleźć zastosowanie wyłącznie do nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub wchodzących w jego skład w dniu nabycia. Dodatkowo uwłaszczenie jest wyłączone w przypadku gruntów należących do państwa, jednostek wyznaniowych oraz obcokrajowców. Ta archaiczna terminologia wynika z faktu, że ustawa o uwłaszczeniu weszła w życie 4 listopada 1971. W przypadku zasiedzenia nie jest konieczne wykazanie żadnej podstawy prawnej władania nieruchomością, natomiast w przypadku uwłaszczenia wnioskodawca musi wykazać, że nabył własności nieruchomości na podstawie umowy nieformalnej. Umowa ta w świetle prawa jako sporządzona bez zachowania formy notarialnej lub innej właściwej była nieważna dlatego zachodzi konieczność uregulowania tych stosunków własnościowych. Okres samoistnego posiadania w przypadku obu instytucji jest również różny. W przypadku zasiedzenia to odpowiednio dla dobrej i złej wiary 20 oraz 30 lat, a w przypadku uwłaszczenia to tylko odpowiednio 5 lub 10 lat, ale na dzień wejścia w życie ustawy uwłaszczeniowej.

Koszty zasiedzenia i uwłaszczenia

Sprawy uwłaszczeniowe są wolne od opłat sądowych, a w przypadku uwzględnienia wniosku i stwierdzenia uwłaszczenia nieruchomości na nabywcy nie ciąży również obowiązek zapłaty podatku. Inaczej jest w przypadku zasiedzenia. Ta forma nabycia jest opodatkowana podatkiem w wysokości 7 % wartości nabytej nieruchomości. Wniosek z tego faktu wypływa następujący. O ile tylko to możliwe należy starać się o uwłaszczenie nieruchomości, a dopiero wtedy gdy okaże się to niemożliwe wnosić o zasiedzenie. Istnieje możliwość zmiany żądania w tym zakresie w toku toczącego się postępowania.

Pomoc prawna w sprawach o zasiedzenie i uwłaszczenie

Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie uwłaszczeniowej lub w sprawie o zasiedzenie zapraszamy do osobistej wizyty w celu zapoznania się z obowiązującym stanem prawnym oraz omówienia warunków współpracy z Kancelaria. Sprawy o uwłaszczenie zwykle są o wiele bardziej skomplikowane niż postępowania o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus