Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Wezwanie zakładu energetycznego do zawarcia ugody

Służebność przesyłu, a odszkodowanie

 Ustanowienie służebności przesyłu łączy się z zasądzeniem lub ustaleniem w drodze porozumienia odszkodowania. Ta druga opcja pozwala na szybsze uzyskanie środków pieniężnych. W celu zawarcia porozumienia należy skierować do zakładu energetycznego stosowne wezwanie do zawarcia ugody. W takim przypadku możemy się również zapoznać z zarzutami, które ewentualnie mogą zostać podniesione przez zakład energetyczne, takimi jak przedawnienie. W postępowaniu polubownym może również dojść do ustalenia wysokości odszkodowania w kwocie niespornej.

Wezwanie zakładu energetycznego

  W wezwanie zakładu energetycznego do zawarcia ugody powinny znaleźć się określone elementy. Przede wszystkim należy wskazać jakich nieruchomości dotyczy służebności przesyłu, tj. gdzie znajdują się urządzenia służące do przesyłu wody, gazy, czy tez energii elektrycznej. W wezwaniu można również poinformować zakład energetyczny, że w przypadku nie dojścia do porozumienia właściciel nieruchomości skieruje sprawę na drogę podstępowania sądowego. Przed skierowaniem wezwania można zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego, aby ten dokonał wstępnej wyceny tych służebności. Umożliwia do zwrócenie się do zakładu energetycznego z żądaniem zapłaty konkretnej kwoty. Jeżeli wzywający nie chce ponosisz kosztów operatu szacunkowego może poczekać aż zakład energetyczny zaproponuje mu kwotę odszkodowania. Jest to zalecane rozwiązane, gdyż może zdarzyć się tak, że zakład energetyczny będzie kwestionował roszczenie co do istoty. Po wysłaniu  takiego wezwania zakład energetyczny odpowie na nie zazwyczaj w terminie 30 dni. Wezwanie takie można wysłać do głównej siedziby przedsiębiorcy energetycznego lub do oddziału. Wezwanie takie zostanie skierowane do działu prawnego zakładu energetycznego, który dokonana jego merytorycznego rozpoznania. Bardzo często do zakładu energetyczne zwracają się wówczas do wzywającego przesłanej dodatkowych dokumentów, w szczególności aktualnej mapki ewidencyjnej, czy zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście wżywający nie ma obowiązku przesyłania tego rodzaju dokumentacji, ale jeżeli chce żeby sprawa została szybko załatwiona w sposób polubowny leży to w jego interesie.  Jeżeli dojdzie do zawarcia porozumienia nie ma konieczności kierowania sprawy do Sądu, gdyż wystarczająca jest wizyta u notariusza. Akt notarialny  będzie w tym przypadku stanowił podstawę dokonania wpisu służebności wieczystej w księgach wieczystych oraz wypłaty właścicielowi odszkodowania, a także wynagrodzenia za okres bezumownego korzystania ze służebności.

Kontakt z Kancelarią

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie świadczy kompleksowe usługi w zakresie spraw związanych ze służebnościami przesyłu. Współpracujemy również z rzeczoznawcami majątkowymi.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus