Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Ustawa o ochronie przyrody

Dlaczego warto chronić przyrodę? 

 Społeczeństwa cywilizowane podejmują działania w zakresie zapobieżenia degradacji środowiska naturalnego. W związku z tym faktem zasady gospodarowania środowiskiem oraz zadania administracji publicznej w tym zakresie są uregulowane w formie ustaw, między innymi ustawie o ochronie przyrody. Przedmiotowa ustawa ma na celu określenie ram ochrony zarówno przyrody ożywionej (elementami tej przyrody są między innymi zwierzęta), nieożywione (rośliny), jak i krajobrazu. Niektóre regulację zawarte w ww. ustawie są implementacją przepisów prawa UE w zakresie ochrony przyrody.

Kto ma obowiązek chronić środowisko naturalne? 

  Przedmiotowa ustawa nakłada obowiązki w zakresie ochrony przyrody zarówno na podmioty publiczne jak i prywatne. Zgodnie z niniejsza ustawą organy administracji publicznej, osoby fizyczne oraz osoby prawne są zobowiązane do dbałości o stan przyrody. Dbałość o stan przyrody oznacza nic innego jak korzystanie z niej w sposób racjonalny i zrównoważony co umożliwia odbudowę zasobów środowiska i zapobiega jego degradacji. Niektóre zachowania naruszające ten obowiązek mogą stanowić wykroczenie lub przestępstwo. Na organach administracji publicznej, w tym organach jednostek samorządu terytorialnego ciąży natomiast obowiązek organizowania ram organizacyjno-prawnych dla realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody oraz finansowanie tych zadań. W przypadku powstania postępowań spornych w zakresie regulacji ww. ustawy strona może być reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego.

Obszary ochrony przyrody

  Obszarami ochrony przyrody zgodnie z przedmiotową ustawą są między innymi parki narodowe oraz parki krajobrazowe. Obszary te stanowią wyodrębnione tereny, które podlegają ścisłej ochronie. Na terenach takich ograniczona jest możliwość podejmowania określonych działań. Parki narodowe tworzone są przez Ministra Ochrony Środowiska w drodze rozporządzenia. Ustawa określa szczegółowe warunki jakie musi spełniać obszar, aby na jego terenie utworzono park narodowy, między innymi obszar ten musi wyróżniać się szczególnymi warunkami przyrodniczymi (np. obecność bardzo rzadkiego gatunku zwierząt, którego grozi wymarcie). Minimalna wielkość parku narodowego wynosi 1 000 ha, dlatego ta forma ochrony przyrody jest przeznaczona wyłącznie dla obszarów przyrody o dużej powierzchni. Podstawowym organem parku narodowego jest Dyrektor. Szczegółowe kompetencje ww. dyrektora są wymienione w ustawie o ochronie przyrody. Parki krajobrazowe są natomiast tworzone przez organ uchwałodawczy jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim.

Kontakt z Nami 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga też w postępowaniach, których przedmiotem są regulację wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Zapraszamy do współpracy.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus