Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Ustawa o cudzoziemcach

Co reguluje ustawa o Cudzoziemcach? 

     Ustawa o cudzoziemcach jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady wjazdu i pobytu na terytorium Polski cudzoziemców. Cudzoziemcy to osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego. Osoby takie mogą posiadać obywatelstwo innego państwa lub też nie być obywatelami żadnego państwa. Posiadanie narodowości polskiej nie jest równoznaczne z posiadaniem polskiego obywatelstwa jednak znacznie ułatwia nabycie tego obywatelstwa. Obywatelstwo polskie mogą posiadać również osoby, innej narodowości niż polska. Państwo Polskie gwarantuje w Konstytucji, że mniejszości narodowe nie mogą być dyskryminowane.

Organy właściwy w zakresie spraw dotyczących Cudzoziemców

  Podstawowym organem w zakresie spraw dotyczących cudzoziemców jest Wojewoda. Organem wyższego stopnia w stosunku do Wojewody w tym zakresie jest Szef Urzędu do spraw cudzoziemców. Przedmiotowa ustawa przewiduje szereg form ochrony cudzoziemców, a także form legalnego pobytu na terenie naszego kraju. W znacznym zakresie są w tej materii uprzywilejowani są cudzoziemcy posiadający obywatelstwo krajowe jednego z państw Unii Europejskiej, gdyż ich sytuacja co do zasady jest taka sama jak obywateli Polski. Osoby takie mogą w szczególności przebywać na terenie naszego kraju bez wiz, ani innego rodzaju pozwoleń na pobyt, a także podejmować pracę i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Jakie warunki musi spełniać Cudzoziemiec, aby legalnie przebywać w kraju? 

  Ustawa o cudzoziemcach reguluje warunki jakie musi spełnić cudzoziemiec, aby wjechać na teren Polski. W tym zakresie cudzoziemiec musi przede wszystkim posiadać ważny dokument tożsamości. Jest to zrozumiałe gdyż służby graniczne muszą mieć możliwość zweryfikowania tożsamości cudzoziemca. Dokumentem takim może być paszport. Dodatkowo niektórzy cudzoziemcy muszą posiadać dokument, który potwierdza uprawnienie cudzoziemca do przebywania na terenie naszego kraju. Dokumentem takim może być wiza, nie stanowi natomiast takiego dokumentu Karta Polaka. W przypadku braku ww. dokumentów oraz w innych przypadkach określonych w ustawie służby graniczne mogą nie zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na teren Polski. Kwestię dotyczące przekraczania granicy krajowych na terenie obszaru Schengen w znacznej mierze reguluje kodeks graniczny Schengen. Cudzoziemiec może również korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Nasza pomoc

  Na terenie Jarosławia, Przeworska oraz Przemyśla osiedla się dużo Cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy. Wynika to z faktu, że miasta te są położone blisko granicy z tym państwem. Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną dla Cudzoziemców przebywających na terenie Polski.   

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus