Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Umowa renty

Na czym polega umowa renty? 

W niektórych sytuacjach jedna ze stron jest zobowiązana na podstawie zawartej umowy nie do świadczenia o charakterze jednorazowym, ale okresowym. Właśnie takim świadczeniem jest renta. Nie mówimy tutaj jednak o prawie do renty wynikającym z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, ale o rencie w rozumieniu cywilnoprawnym. Dla przypadku osoba, która spowodowała wypadek w skutek którego osoba pokrzywdzona poniosła uszczerbek na zdrowiu powodujący jej całkowitą lub częściową niezdolność do pracy sprawca ww. wypadku może być zobowiązany na podstawie orzeczenia Sądu uwzględniającego stosowne powództwo do wypłacania poszkodowanemu comiesięcznej renty. Świadczenie to ma stanowić ekwiwalent dla poszkodowanego w związku z niemożliwością podjęcia określonej pracy zarobkowej, a tym samy osiągnięcia określonych dochodów z tytułu tej pracy. Dodatkowo w takim przypadku pokrzywdzonemu będzie oczywiście przysługiwać jednorazowe zadośćuczynienie.

Forma umowy

W przypadku gdy renta przysługuje na podstawie umowy konieczne jest zachowanie formy pisemnej. Jest to jednak forma zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych, dlatego jej niezachowanie będzie powodować skutki jedynie w aspekcie procesowym, a nie materialnym. Przedmiotem renty mogą być środki pieniężne, a także rzeczy oznaczone co do gatunku. Dla przykładu renta może być wypłacana w walucie polskiej lub obcej, w węglu, gazie, innych materiałach grzewczych. Renta nie może być natomiast wypłacana w rzeczach oznaczonych co do gatunku np. takich jak obrazy konkretnego malarza. W przypadku gdy renta ma charakter pieniężny i strony nie określiły terminu jej płatności renta jest wymagalna co miesiąc z góry. Inaczej jest w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku gdyż w braku odrębnego postanowienia umowy termin jej płatności jest określony na podstawie przedmiotu oraz celu świadczenia. Dla przykładu dostarczenie opały powinno zostać dokonane przed sezonem grzewczym.

Charakter świadczenia

Renta może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Co oczywiste w przypadku gdy renta ma charakter nieodpłatny co jest również wskazane wprost w przepisach w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy dotyczące umowy darowizny, a w przypadku natomiast renty odpłatnej przepisy dotyczące umowy sprzedaży. Umowę renty może również sporządzić prawnik, taki jak adwokat lub radca prawny. Możliwe jest również udanie się w tym celu do notariusza.

Zakres usług Kancelarii

Nasza Kancelaria zajmuje się między innymi pomocą prawną w rozwiązywaniu zawisłych przed Sądem sporów wynikających z zawartej umowy renty. Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus