Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym

Prokurator w sprawach administracyjnych

Organy prokuratury nie działają jedynie w zakresie prawa karnego, ale również w niektórych sytuacjach podejmują interwencje w postępowaniach prowadzonych na gruncie kodeksu postępowania cywilnego, a także na gruncie postępowania administracyjnego. W sprawach administracyjnych do zadań prokuratura należy przede wszystkim dbałość o to, aby postępowania te były prowadzone zgodnie z prawem. Prokurator stoi zatem w tym przypadku na straży sformułowanej w Konstytucji zasadzie praworządności. W tym zakresie prokurator dysponuje konkretnymi uprawnieniami przyznanymi na zasadzie kodeksu postępowania administracyjnego.

Uprawnienia prokuratura

Przede wszystkim prokurator jest uprawniony do zwrócenia się do organu administracji o wszczęcie postępowania administracyjnego. Celem takiego postępowania musi być usunięcie stanu niezgodnego z prawem. Stan taki może polegać, w szczególności na funkcjonowaniu w obrocie prawnym decyzji wydanej bez podstawy prawnej. W takiej sytuacji organ właściwy powinien wydać decyzję o unieważnieniu takiej decyzji, a prokurator jako podmiot sprawujący nadzór nad organami administracji ma prawo żądać wszczęcia przedmiotowego postępowania o unieważnienie ww. decyzji. Prokurator może też brać udział na każdym etapie postępowania administracyjnego. Oznacza to, że jeżeli przyłączy się on do konkretnego postępowania administracyjnego ma uprawnienia takie jak strona tego postępowania. Oznacza to, że wszelkie pisma wydane przez organ w sprawie muszą być doręczane także prokuratorowi oraz, że prokurator ma prawo wnosić w przedmiotowym postępowaniu środki zaskarżenia. Jednocześnie organ administracji nie jest kompetentny do oceniania zasadności przyłączenia się prokuratora do postępowania, a jest związany decyzją w tym zakresie podjętą przez prokuratora. Kolejną instytucją umożliwiającą realizację prokuratorowi powierzonych mu przez ustawę zadań w zakresie nadzoru nad procedura administracyjną jest możliwość zgłoszeni sprzeciw wobec ostatecznej decyzji organu administracji, wobec której nie przysługuje już zadanie o jej uchylenie, zmianę, unieważnienie lub wznowienie postępowania w sprawie. Sprzeciw musi zostać wniesiony do organu właściwego, który w razie potrzeby ma obowiązek wstrzymać wykonalność zaskarżonej decyzji. Wniosek skierowany do prokuratora o podjęcie czynności w ramach nadzoru nad działaniem administracji publicznej może również w imieniu zainteresowanego podmiotu sporządzić oraz złożyć adwokat lub radca prawny.

Pomoc  prawna w sprawach administracyjnych

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami, w których zachodzi konieczność podjęcia interwencji przez organy prokuratury. W celu dokonania oceny konkretnego postępowania administracyjnego pod względem przestrzegania przez organ administracji przepisów prawa materialnego oraz procesowego zapraszamy na konsultacje w Kancelarii.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus