Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Sygnalizacja uchybień przez prokuratora

Kontrola prokuratora w sferze administracji publicznej 

Prokurator posiada upewnienia nie tylko w postępowaniu karnym, ale także w postępowaniu administracyjnym. W tym zakresie posiada, w szczególności prawo i obowiązek do reagowania na uchybienia, które są popełnianie w ramach działalności instytucji państwowych, samorządowych lub społecznych. Prokurator powinien zareagować zwłaszcza gdy ww. uchybienia sprzyjają popełnieniu przestępstwa. Wynika to między innymi z prewencyjnej funkcji prawa karnego. Rolą prokuratora jest nie tylko wykrywanie przestępstw i ich sprawców oraz kierowaniu aktów oskarżenia do Sądu, ale i także zapobieganie przestępstwom. W sprawach karnych bardzo często ujawniane są uchybienia w działalności organów władzy publicznej. Prokurator powinien dążyć do tego aby uchybienia te zostały usunięte.  W tym celu prokurator jest zobowiązany do powiadomienia o zaistniałych nieprawidłowościach organ sprawujący nadzór nad daną jednostką. Jeżeli prokurator uzna to za zasadne może również powiadomić w tym zakresie organ powołany do kontroli instytucji, w której dostrzeżono działania sprzyjający popełnianiu przestępstw. W przypadku gdy to policja, a nie prokurator dostrzeże takie nieprawidłowości funkcjonariusze policji są zobowiązani do zawiadomienia o tym prokuratora.

Uprawnienia prokuratora w postępowaniu administracyjnym

Prokurator w celu wykonywania funkcji prewencyjnej postępowaniu karnym jest uprawniony, aby żądać od organów sprawujących nadzór nad jednostkami, w których działalności dostrzegł nieprawidłowości, aby te organy poinformowały go na piśmie jakie środki zaradcze podjęły w celu usunięcia tych naruszeń. Jeżeli jednostka nadzoru nie wywiąże się z tego obowiązku prokurator może nałożyć na kierownika takiej jednostki bardzo dotkliwą karę pieniężną. Wysokość tej kary może wynieść nawet dziesięć tysięcy złotych. Prokurator nakłada da ww. karę w drodze postanowienia. Jeżeli kierownikowi jednostki nie zgadza się ze stanowiskiem prokuratora odzwierciedlonym ww. postanowieniu przysługuje mu prawo do złożenia zażalenia do Sądu. Właściwym do rozpoznania środka zaskarżenia w przedmiotowej sprawie będzie Sąd Rejonowy w okręgu którym toczy się postępowanie. Kierownik jednostki może być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego.

Pomoc prawna w sprawach  dotyczących uchybień organów władzy publicznej

Uchybienia w działalności administracji publicznej, które stanowią przestępstwo lub sprzyjają jego popełnianiu niestety nadal są zmorą polskiego porządku prawnego. W celu walki o słuszne prawa obywateli i praworządność warto korzystać z usług zawodowych prawników. Istnieje również możliwość zwrócenia się o pomoc do prokuratury, a także organów sprawujących nadzór nad daną jednostką administracji. Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.   

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus