Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Sprzeczność postanowień umowy

Zapotrzebowanie na umowy

W dzisiejszych czasach rozwój wszelkiego rodzaju stosunków ekonomicznych generuje zapotrzebowanie na coraz bardziej skomplikowane umowy. Umowy takie dotyczą zwykle stosunków ekonomicznych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, lub pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. Zasadą jest, że strony mogą w sposób dowolny ukształtować treść stosunków prawnych. W przypadku jednak gdy umowa jest zawierana z Konsumentem występują spore ograniczenia, które mają na celu uniemożliwienie wykorzystywania silniej pozycji przedsiębiorcy. Niezależnie od tego nawet gdy umowa nie jest zawierana z Konsumentem istnieją pewne przepisy powszechnie bezwzględnie obowiązującego prawa.

Przykłady sprzecznych postanowień umowy w praktyce

W niektórych sytuacjach może dochodzić również do tego, że niektóre postanowienia umowy są ze sobą sprzeczne. Dla przykładu jeżeli w jednym postanowieniu strony umawiają się na określone wynagrodzenie, a w innym kwota tego wynagrodzenia jest niższa zachodzi sprzeczność postanowień umowy. W takiej sytuacji w przypadku powstania sporu należy ustalić rzeczywistą treść umowy. W tym przypadku mogą być powołani  świadkowie na tę okoliczność, czy też inni dowody. W orzecznictwie przyjmuje się również, że w przypadku sprzeczności postanowień umowy należy ją interpretować w sposób niekorzystny na strony, która sporządziła kontrakt. Jest to zrozumiałe gdyż właśnie ten podmiot ponosi odpowiedzialność za błędu znajdujące się w umowie.

Interpretacja sprzecznych postanowień umowy 

Z orzecznictwa wynika również to, że nie należy w każdej sytuacji przypisywać decydującej roli treści umowy. Linia orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie podlegała zmianie. Istnieją również sytuację, w których strona umyślnie  w sposób sprzeczny lub nieprecyzyjny formułuje postawienia umowy w celu wprowadzenia drugiej strony stosunku w błąd. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości, że takie postanowienia powinny być interpretowane na korzyść pokrzywdzonej strony. Postanowienia umowy nie mogą również wypaczać podstawowych elementów danego stosunku prawnego. Nie można dla przykładu zawrzeć umowy sprzedaży nieodpłatnej. Gdyż istotą tej umowy jest właśnie odpłatność. W innym przypadku umowa ta będzie traktowana jako stosunek darowizny. W sporach sadowych stronę może reprezentować adwokat lub radca prawny, a z jego upoważnienie również aplikant.

Pomoc prawna w sporządzaniu umów? 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w celu zredagowania umowy, która będzie zgodna z zasadami prawidłowego konstruowania tego typu umów zapraszamy do Kancelarii. Stworzymy dla Ciebie umowę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.  Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu i Rzeszowie

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus