Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Porozumienie stron 

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na kilka sposobów. Jeżeli pracodawca nie chce już zatrudniać pracownika, a pracownik pracować u danego pracodawcy mogą dojść do konsensusu w tym zakresie. W takim przypadku umowa wygasa na mocy porozumienia stron. Strony stosunku pracy mogą dowolnie ustalić termin wygaśnięcia umowy. Ten sposób rozwiązania stosunku pracy, chociaż nie często spotykany wynika z autonomii woli stron. Jeżeli zarówno pracodawca jak i pracownik nie chcą już współpracować nie ma powodów, aby nadal istniał stosunek pracy.

Wygaśnięcie umowy terminowej

W podobny sposób wygasają umowy terminowe, czyli umowa o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy oraz na okres próbny. W przypadku gdy umowa była zawarta na określony okres lub z podaniem daty kalendarzowej, z której nadejściem wygasa mamy do czynienia z umową na czas określony. Jeżeli pracodawca lub pracownik nie chcą przedłużyć takiej umowy stosunek pracy wygasa. W przypadku umów o pracę na czas wykonania określonej pracy umowa wygasa z chwilą wykonania zadania które było przedmiotem tejże pracy.

Umowa na okres próbny

Umowa na okres próbny również wygasa po upłynięciu określonego okresu, pracodawca oraz pracownik nie mają obowiązku jej przedłużać. 

Wypowiedzenie umowy 

Kolejnym sposobem rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie. Wypowiedzenie polega na tym, że po upływie określonego czasu od złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowa o pracę wygasa. Okres ten zależy po nowelizacji kodeksu pracy, która miała miejsce w 2016 r. od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy zarówno w przypadku umowy na czas określony, na czas nieoznaczony oraz umowy zawartej na okres próbny. Wypowiedzenie jest normalnym sposobem rozwiązania umowy o pracę, w przypadku umowy na czas określony lub na okres próbny pracodawca nie musi podawać powodu wypowiedzenia. Inaczej jest w przypadku umów na czas nieokreślony, wówczas pracodawca musi podać powód wypowiedzenia. Wypowiedzieć umowę o pracę może zarówno pracodawca, jak i pracownik. Co do zasady nie można natomiast wypowiedzieć umowy na czas wykonania określonej pracy.

Zwolnienie dyscyplinarne

Kolejnym sposobem rozwiązania stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, tzw. zwolnienie. Rozwiązanie takie może nastąpić zarówno z winy pracownika, jak i bez jego winy, ale z przyczyn, które leżą po jego stronie, Również pracownik w przypadkach określonych w kodeksie pracy może wybrać taki sposób rozwiązania stosunku pracy. W przypadku dyscyplinarnego zwolnienia pracownika na jego świadectwie będzie widniała stosowna informacja, co może uniemożliwić mu znalezienia nowego zatrudnienia.

Pomoc Kancelarii

Jeżeli jesteś pracodawcą lub pracownikiem, z którym rozwiązano stosunek pracy, lub który chce taki stosunek rozwiązać skontaktuj się z Kancelarią w Jarosławiu Przeworsku bądź w Rzeszowie. Chętnie Ci pomogę na etapie Sądowym, a także będę Cię reprezentować w Sądzie jeżeli Twój spór zawiśnie w Sądzie. Jestem radcą prawnym, podobnie jak Adwokat jestem prawnikiem z pełnymi uprawnieniami i prawem do reprezentowania stron w Sądzie.  Pomoc zawodowego Prawnika może Ci bardzo pomóc.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus